Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Stöd för lärande Sätt som stöjder lärandet

Sätt som stöjder lärandet

För att strukturera stödet i matematiska färdigheter används modellen av de fyra kärnområden för färdigheter som har utvecklats för informationstjänsten. I den här fasen presenteras sätten för att stödja i tre fall: i räknefärdigheter (behärskandet av talsymboler, räkna upp talraden, antalsräkning), aritmetiska grundfärdigheter (färdigheter i addition och subtraktion) samt förståelse för matematiska samband (positions- och tiobassystemet).

Räknefärdigheter

Här presenteras sätten för att behärska talsymboler, räkna upp talraden och stödja antalsräkningen.

Lue lisää...

Aritmetiska grundfärdigheter

Grundfärdigheter i addition och subtraktion kan undervisas på många olika sätt. I det följande presenteras en modell av hur undervisning av räknestrategier kan framskrida när barnet har svårigheter att lära sig addition och subtraktion inom talområdet 0-20.

Lue lisää...

Förståelse av matematiska samband

I nybörjarundervisning omfattar förståelsen för matematiska samband bl.a. förståelsen för talens platsvärde samt tiobassystemet.

Lue lisää...

sivun alkuun