Kognitiva förklaringsmodeller

De kognitiva förklaringsmodellerna kan indelas i två huvudgrupper. Modeller som beskriver den inre strukturen av den matematiska kognitionen och modeller som förklarar samband mellan matematisk kognition och övrig kognition.
Strukturen av den matematiska kognitionen
Undersökningar inom undergrupper av matematiksvårigheter

Man har strävat till att indela matematiksvårigheter i olika undergrupper.

Läs mer...

Det matematiska tänkandets kognitiva struktur

Det matematiska tänkandet har undersökts på två olika sätt inom det neuropsykologiska området. Dels har man försökt skapa modeller för att beskriva tankeverksamhetens delprocesser och dels strävat till att indela innehållet i processer som är oberoende av varandra.

Läs mer...

matematisk kognition och övrig kognition
Matematiska och nonverbala inlärningssvårigheter

Matematiksvårigheter har ofta beskrivits som ett typiskt symtom i samband med så kallade icke-språkliga inlärningssvårigheter.

Läs mer...

Matematiksvårigheter och arbetsminne

Förutom de egentliga matematikfärdigheterna kräver matematikinlärning och matematikprestationer också andra resurser för informationsbehandling, som t.ex. arbetsminne.

Läs mer...

sivun alkuun