MAKEKO

Prov i det centrala lärostoffet i matematik.

Med hjälp av MAKEKO får man reda på vad eleven kan och vad eleven inte kan av det centrala lärostoffet i matematik.

MAKEKO-tilläggstest (punkterna 2–5 nedan) innehåller test, facit, lärarens snabbhandledning samt individuella resultatblanketter för varje elev och klass.

  1. MAKEKO 1–9 dvs. Prov i det centrala lärostoffet i matematik för årskurserna 1–9
  2. MAKEKO E/1 dvs. Diagnos av de centrala begreppen i matematik i början och i slutet av förskolan samt i början av årskurs 1
  3. MAKEKO 9 dvs. Ett prov i de centrala begreppen i slutet av årskurs 9
  4. MAKEKO: 10-systemet och enheter: Innehåller centrala begrepp som är nödvändiga i slutet av årskurs 6 och i årskurserna 7–9 samt i början av vissa yrkesutbildningar
  5. MAKEKO: AOL – ett test för utgångsnivå i början av yrkesutbildning gällande de centrala matematiska begreppen som innehåller de centrala begrepp som är nödvändiga att behärska i slutet av grundskolan och i början av vissa yrkesutbildningar.

Pris

Priset på MAKEKO-testen är stads-/kommunspecifika, inte skolspecifika. Priset beror på både antalet skolor inom den grundläggande utbildningen och antalet elever. Om det i staden/kommunen redan finns en tidigare version av MAKEKO erhålls den nya euro-versionen till ett uppdaterat pris.

Opperi Oy

Närmare information: http://www.opperi.fi/12_svenska/121_makeko.html

sivun alkuun