Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Bedömning av grundfärdigheterna Verktyg för bedömning av färdigheter i matematik Lukimat – verktyg för bedömning av lärandet

Lukimat – verktyg för bedömning av lärandet

Verktyg för bedömning av lärandet i LukiMat -nättjänsten är bedömningsverktyg som baserar sig på utveckling av färdigheter. Verktyg för identifiering av stödbehov i matematik och uppföljning av lärandet samt handböcker för användning av dessa verktyg och för tolkning av resultat kan hittas i delen Bedömning av lärandet under Material.

Verktyg för identifiering av stödbehov har utvecklats för att identifiera barn i stödbehov och är avsedda att använda vid tre tillfällen: i början av läsåret (höst), i mitten av läsåret (vinter) samt i slutet av läsåret (vår). Innehållet i bedömningsmaterialet bygger på de färdigheter i matematik som anses vara utvecklingsmässigt centrala för barn i förskola och nybörjarundervisning. Färdigheter som lyfts fram är

  1. antalsuppfattning
  2. förståelse för matematiska samband
  3. räknefärdigheter och
  4. aritmetiska grundfärdigheter

(Läs mera i informationstjänsten under Utvekcling av färdigheter).

Med hjälp av verktyg för identifiering av stödbehov kan läraren bedöma elevgruppens behärskning av grundläggande färdigheter i matematik vid tre olika tillfällen och jämföra den med färdigheterna hos en referensgrupp. Så här, tillsammans med andra observationer om barnets lärande, kan läraren dra slutsatser om vilka barn som borde utredas och följas upp noggrannare, gällande deras färdigheter och tillräcklighet av stöd.

Bedömningen är något mer omfattande på hösten än på vintern eller på våren, och utöver totalpoängen är det möjligt att få reda på de färdigheter som behöver en noggrannare bedömning, eventuell extra undervisning och uppföljning av lärandet. Vid vinterns och vårens bedömningar studeras barnets resultat enbart utgående från totalpoängen.

Verktyg för uppföljning av lärandet lämpar sig för en noggrannare bedömning av färdigheter och uppföljning av lärandet. De kan användas vid behov till uppföljning av färdighetsutveckling och lärande samt till en noggrannare bedömning av färdigheterna under vilken årstid som helst, eftersom de innehåller inga referensvärden från en viss tidpunkt för jämförelse. Målet med uppföljningen är att jämföra elevens prestation med hans/hennes tidigare prestationsnivå.

Bedömningsverktyg i matematik lämpar sig både för förskola och årskurserna 1 och 2.

sivun alkuun