Lukilasse

Laskutaidon testi luokka-asteille 1-6

Författare

Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S. & Korkman, M.

Förlag

Psykologien Kustannus Oy
Närmare information: http://www.psykologienkustannus.fi/tuote.php?num=225

Åldersgrupp

6-14 år

Testningstid

20-30 min

Tid för poängsättning

ca 5 min

Syfte

Sållning av läs- och skrivberedskap hos elever i årskurserna 1-6

Genomförande

Individuellt test som kan användas som sådant

Normering

1996, 797 barn från huvudstadsregionen

Utgiven

1999 (s)

Testet innehåller fyra deltest:

  1. Ord att läsa
  2. Ord att diktera
  3. Läsförståelse
  4. Räkneuppgifter

Med hjälp av testet får man snabbt en bild av barnets beredskapsnivå i läsning, skrivning och räkning i förhållande till årskursen. På basen av resultaten kan fastställas vilka delområden som ska undersökas närmare och utredas till exempel med hjälp av neuropsykologiska metoder.

Avsett att användas av psykologer.

sivun alkuun