KTLT

Test av räknefärdighet för årskurserna 7-9

Författare

Pekka Räsänen, Leila Leino

Förlag

Niilo Mäki Instituutti

Närmare information: www.nmi.fi

Utgiven

2005

Syfte

Bedömningsmetod

Målgrupp

Psykologer och speciallärare

ISBN

951-39-2013-5

Pris

150 EURO

KTLT är ett normerat nivåtest som utarbetats för psykologer och speciallärare för bedömning av grundläggande räknefärdigheter samt tillämpningen av dessa i årskurserna 7-9. Det lämpar sig även att användas efter den grundläggande utbildningen vid bedömning av räknefärdigheterna hos unga vuxna. Uppgifterna i testet förutsätter behärskning av innehållen i skolmatematik eftersom tyngdpunkten ligger på tillämpning av de grundläggande räknefärdigheterna.

Att utföra KTLT-testet inklusive instruktioner tar cirka 45 minuter i anspråk. Samtliga fyra parallellversioner av KTLT innehåller 40 uppgifter. Parallellversionerna möjliggör en tillförlitlig uppföljning av elevens utveckling.

Testet är avsett att användas av psykologer och speciallärare.

sivun alkuun