Sijainti: Pääsivu Matematik Experter

LukiMat-matematik

Webbtjänstens e-postadress

matikka(@)lists.jyu.fi

 

Tuire Koponen

PsD, Projektkoordinator, forskare

tuire.koponen@nmi.fi

Ansvarsområden

Material för pedagogisk bedömning

Datorstödd habilitering

Informationstjänst, kartläggnings- och övningsmaterial för åk 3-4

Expertområden

 • utveckling av matematiska färdigheter
 • inlärningssvårigheter i matematik
 • språkstörningar och matematik
 • kartläggning och träning av matematiska färdigheter
 • datorstödda metoder

 

 

Heidi Hellstrand

PeM, forskare

heidi.hellstrand@abo.fi

Ansvarsområden

Svenskspråkiga informationstjänsten
Pedagogisk bedömning
Material för pedagogisk bedömning i matematik

Expertområden

 • matematikundervisning
 • lärande i matematik
 • inlärningssvårigheter i matematik
 • bedömning av matematikfärdigheter

Johan Korhonen

PeM, forskare

jokorhon@abo.fi

Ansvarsområden

Svenskspråkiga informationstjänsten

Svenskspråkigt kartläggnings- och övningsmaterial

Expertområden

 • inlärningssvårigheter i matematik
 • matematikundervisning

Karin Linnanmäki

PeD, forskare

karin.linnanmaki@abo.fi

Ansvarsområden

Svenskspråkiga informationstjänsten

Svenskspråkiga kartläggnings- och övningsmaterial

Expertområden

 • inlärningssvårigheter i matematik
 • inlärningssvårigheter och självuppfattning
 • matematikundervisning

 

Johanna Manninen

Datanom

Johanna.manninen@nmi.fi

Ansvarsområden

Användarstöd, program och informationstjänst

Expertområden

 • datorstödda metoder
 • webbtjänster
 • adb-skolning

 

Oleksandr Maslov

FM, forskare

oleksandr.maslov@nmi.fi

Ansvarsområden

Datorstödda metoder

Expertområden

 • datorer och programmering
 • datorstödda metoder

 

Helena Palm

FD, forskare

Ansvarsområde

Datorstödda metoder

Expertområde

 • Datorbaserade träning
 • Matematik- och kemiundervisning

 

Marika Peltonen

Fil.Yo, forskningskoordinator

Ansvarsområde

Pedagogisk bedömning

Informationstjänsten

Expertområde

 • Material för pedagogisk bedömning
 • Datorbaserad träning
 • Ekapeli-utbildning

 

Juho Polet

YTM, projektassistent

Ansvarsområde

Pedagogisk bedömning

Expertområde

 • Analys av material för pedagogisk bedömning

 

Jonna Salminen

PeM, forskare

jonna.salminen@nmi.fi

Ansvarsområden

datorbaserad träning

Expertområden

 • inlärningssvårigheter i matematik
 • matematikundervisning
 • datorbaserade metoder

 

Pekka Räsänen

PsL, specialpsykolog i neuropsykologi

Expertområden

 • inlärningssvårigheter i matematik
 • diagnostisering av inlärningssvårigheter i matematik
 • datorbaserade metoder

 

Experter som tidigare verkat inom projektet

Pirjo Aunio (PeD, projektledare, forskare)

Elisa Järvisalo (PsM, projektkoordinator)

Assi Karppinen (PeK, projektassistent)

Riikka Mononen (PeM, forskare)

sivun alkuun