Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Tietokoneavusteisen ja opettajajohtoisen harjoittelun vaikutusten vertaaminen

Tietokoneavusteisen ja opettajajohtoisen harjoittelun vaikutusten vertaaminen

Trifiletti, J. J. , Frith, G. H. & Armstrong, S. 1984. Microcomputers versus Resource Rooms for LD Students: A Preliminary Investigation of the Effects on Math Skills. Learning Disability Quarterly, Vol 7, No 1, 69-76.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli tutkia Spark -80  -ohjelman tehokkuutta oppimisvaikeuksisten lasten matematiikan oppimiseen. Menetelmää oli tarkoitus verrata perinteiseen opetustapaan.
Tutkimusasetelma Alkumittaus - Harjoittelu (12 lasta sai tietokoneavusteista harjoittelua ja 9 lasta opettajajohtoista harjoittelua) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 21
Osallistujien ikä 9v 3kk - 15v 2kk
Osallistujien kuvaus oppimisvaikeutisia, joilla on erityinen matemaattinen vaikeus
Käytetty ohjelma Spark -80
Ohjelman kuvaus sisältää 112 matemaattista perustaitoa alueilla: matemaattinen valmius, yhteen- ja vähennyslasku, kerto- jako- ja murtolasku. Jokaista taitoa voi harjoitella viidessä eri muodossa: Ohjattu harjoittelu, Drillaus, Peli, Arviointi ja Sanalliset ongelmat.
Harjoittelun kesto yksi lukukausi (elo-joulukuu + tammi-toukokuu) 40 min./päivä + jos vapaaehtoiset kotitehtävät tehtyinä --> 5 minuuttia lisää peliaikaa
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Key Math Diagnostic Arithmetic Test (mitattiin opittujen matemaattisten taitojen määrää, kadonneiden taitojen määrää ja taitojen kehittymistä ikätasoon suhteutettuna)
Tulokset
Tietokoneella harjoitelleet oppivat lähes kaksinkertaisen määrän uusia taitoja elo-joulukuun aikana verrattuna perinteisesti harjoitelleisiin. Tulos on tilastollisesti merkitsevä. Elo-toukokuun aikana tietokoneella harjoitelleiden puhdas kehitys keskimäärin 8 kk, kun taas opettajajohtoisessa opetuksessa vastaava tulos oli 3kk. Tulos on tilastollisesti merkitsevä.
Muuta


sivun alkuun