Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot The Math Blaster -pelin vaikutukset tarkkaavuuteen ja matematiikan pulmiin

The Math Blaster -pelin vaikutukset tarkkaavuuteen ja matematiikan pulmiin

Mautone, J. A., DuPaul, G. J. & Jitendra, A. K. 2005. The Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematics Performance and Classroom Behavior of Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, Vol 9, No 1, 301-312.

Tutkimustavoite
Tavoitteena selvittää, hyötyvätkö ADHD -lapset tietokoneavusteisesta matematiikan harjoittelusta. Lisäksi oletettiin, että ADHD -lapset olisivat tehtäväorientoituneempia, kun he harjoittelevat matematiikkaa tietokoneella. Kolmantena oletuksena oli, että lapset sekä opettajat pitävät tietokoneavusteista harjoittelua sopivana ADHD -lapsille.
Tutkimusasetelma Alkumittaus: Tutkimus on osa laajempaa tutkimusta. Nämä kolme lasta valittu aikaisemman tutkimuksen perusteella. - Harjoittelu + Harjoittelun aikainen arviointi (matematiikka ja käyttäytyminen) - Loppumittaus (opettajan arvio oppilaiden asenteesta ja lasten oma arvio omista tuntemuksistaan)
Osallistujien määrä 3
Osallistujien ikä 9-vuotias (G) ja kaksi 8-vuotiasta (B ja C)
Osallistujien kuvaus Lapsilla ADHD -diagnoosi, mutta ei lääkitystä tutkimushetkellä. 9-vuotiaalla (G) ja toisella 8-vuotiaalla (B) vaikeutta lukujen tunnistamisessa sekä yhteen- ja vähennyslaksuissa lukualueella 0-20 . Toisella 8-vuotiaalla  (C) vaikeuksia yhteen- ja vähennyslaskuissa kaksinumeroisilla luvuilla.
Käytetty ohjelma The Math Blaster, Ages 6-9
Ohjelman kuvaus Ohjelmasta voi valita tason. Sisältöinä yhteen- ja vähennyslaskut, kerto-, jako- ja prosenttilaskut sekä murto- ja desimaaliluvut. Väärän vastauksen jälkeen ohjelma antaa heti oikean vastauksen. Jos pelaaja sai tarpeeksi monta oikeaa vastausta, hän sai pelata 1-2 minuuttia videopeliä, jonka jälkeen hän palasi matematiikan harjoitteluun. Peli antaa välitöntä, toistuvaa ja yksilöllistä palautetta.
Harjoittelun kesto G ja B 19 sessiota, 3 x 10-15min/viikko (yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 1-20), C 11 sessiota, 2 x 15min/viikko (yhteen- ja vähennyslaskua kaksinumeroisilla luvuilla)
Käytetyt mittarit
Matematiikka: Basic math computation probes (2 minuutin ajan matematiikan tehtäviä. Tulokseksi kirjattiin keskiarvo, kuinka paljon oikeita vastauksia minuutissa), Käyttäytyminen: Behavioral Observation of Students in Schools (BOSS) (Lasten pelin aikaista käyttäytymistä arvioitiin kaksi kertaa viikossa 15 minuutin ajan. Tarkastelun kohteena aktiivinen-sitoutunut käyttäytyminen ja tehtävästä poispäin suuntautunut käyttäytyminen (fyysisesti, verbaalisesti tai olemalla passiivinen)
Opettajan arvio: Intervention Rating Profile (IRP-15) (15 kysymystä, Likert-asteikollinen,jossa 1 (täysin samaa mieltä) - 6 (täysin eri mieltä)
Lasten oma arvio: Children's IRP (CIRP) (7 kysymystä, Likert-asteikollinen, jossa 1 (ei pidä lainkaan paikkansa) - 3 (pitää täysin paikkansa)
Tulokset
Kaikki 3 lasta paransivat matematiikan aikatestissä lähtötasostaan. 9-vuotias ylsi erinomaiselle tasolle jopa kuudessa viikossa (mastery-level). Aktiivinen-sitoutunut käyttäytyminen nousi jokaisella lapsella. G:llä 70,1%, B:llä 41,1% ja C:llä 47,1%. Poispäin suuntautunut käyttäytyminen väheni myös kaikilla kolmella. G:llä 42,8%, B:llä 25,1% ja C:llä 18,7%. B:n ja C:n poispäin suuntautunut käyttäytyminen oli usein verbaalista ns. onnistumisesta johtuvaa tunteen purkausta.
Opettajien mielestä tietokoneavusteinen ohjelma oli mieluisa, tehokas ja käyttökelpoinen.
Lasten keskiarvot omista tuntemuksistaan olivat G:llä 3,  B:llä 1,7 ja C:llä 2,3. Maksimi pistemäärä oli 3.
Muuta


sivun alkuun