Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Kuinka itsesäätelystrategioita tukemalla voidaan vaikuttaa riski-lasten matematiikkaan?

Kuinka itsesäätelystrategioita tukemalla voidaan vaikuttaa riski-lasten matematiikkaan?

Elliot, A. & Hall, N. 1997. The Impact of Self-Regulatory Teaching Strategies on "At-Risk" Preschoolers' Mathematical Learning in a Computer-Mediated Environment. Journal of Computing in Childhood Education, Vol 8, No 2/3, 187-198.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, hyötyvätkö riski-lapset  tietokoneavusteisesta matematiikan opetuksesta, jos samalla tehostetaan itsesäätelystrategioiden käyttöä.
Tutkimusasetelma
Alkutesti - Jako satunnaisesti kolmeen ryhmään (Itsesäätelystrategia -ryhmä (IS), Opettajan valitsemat menetelmät (OP) ja Kontrolli -ryhmä (KTR) - Harjoittelu - 3 viikon tauko - Loppumittaus
Osallistujien määrä
54
Osallistujien ikä
4v
Osallistujien kuvaus
Lapset seulottu riski-lapsiksi, joille ennustettavissa varhaisia oppimisvaikeuksia. Lapset ovat mukana rikastuttamisohjelmassa.
Käytetty ohjelma
Tietokoneavusteisia ohjelmia, kuten Number Farm
Ohjelman kuvaus
IS -ryhmä: Tietokoneavusteisia ohjelmia, jotka tukivat päämäärän selkiyttämistä, oman toiminnan valvontaa, mallintamista ja kyselyä sekä reflektointia, parityöskentelyä, keskustelua ja perustelua.
OP -ryhmä: Samoja tietokoneohjelmia, mutta opettaja läsnä harjoittelussa. Opettajat saivat valita omat parhaat metodinsa tukeakseen samanaikaisesti lasten matematiikan oppimista.
KTR -ryhmä: Kontrollit pelasivat muita tietokonepelejä, jotka eivät sisältäneet matematiikkaa. He harjoittelivat kuitenkin matematiikkaa, mutta ilman erityistä tietokoneharjoittelua.
Harjoittelun kesto
6 viikkoa, jonka aikana IS- ja OP -ryhmät harjoittelivat 15x20min sessiota. Ryhmien sisällä lapset työskentelivät pareittain. Parin sai valita itse ja usein ne muodostuivat kaveruksista, jotka olivat samaa sukupuolta. KTR -ryhmä harjoitteli ns. muuta matematiikkaa aina samaan aikaan kuin toiset olivat tietokoneella.
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Test of Early Mathematical Ability - TEMA 2 (esim. lukujen ominaisuudet, laskeminen, laskutoimitukset, määrän ja koon suhteet)
Tulokset
IS- ja OP -ryhmän lapset lopputestissä tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin Kontrollit. IS -ryhmän keskiarvo matematiikan testissä oli korkein, OP -ryhmällä toiseksi korkein ja Kontrolleilla heikoin. IS -ryhmän matematiikan tulos oli til. merk. parempi kuin OP -ryhmällä. Opetusstrategia (IS, OP, KTR) ja alkutestin tulos osoittautuivat til. merk. ennustajiksi matematiikan loppumittaustuloksille.
Muuta


sivun alkuun