Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Auditiivisen ja visuaalisen muistin sekä matemaattisten taitojen kehittäminen Audio Math -ohjelmalla

Auditiivisen ja visuaalisen muistin sekä matemaattisten taitojen kehittäminen Audio Math -ohjelmalla

Sánchez, J. H. & Flores, H. E. 2004. Audio Math: blind children learning mathematics through audio. Proceedings of 5th International Conference Disability, Virtual Reality and Associated Technologies. (http://www.icdvrat.reading.ac.uk/2004/index.htm#abstracts-section-iii).

 

Tutkimustavoite
Tavoitteena kehittää matemaattista osaamista (paikka-arvo, lausekkeet, lukujen hajotelmat, kerto- ja jakolasku) Audio Math -ohjelman avulla.
Tutkimusasetelma Alkumittaus - Harjoittelu (Audio Math ja muut kognitiiviset tehtävät) - Harjoittelun aikainen arviointi (2x1h/vko) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 10
Osallistujien ikä 8-15v
Osallistujien kuvaus Lapset sokeita tai heikkonäköisiä, suurella osalla myös puutteita kognitiivisessa kehityksessä
Käytetty ohjelma Audio Math
Ohjelman kuvaus Matematiikan sisltöinä: paikka-arvo, laskulausekkeet, lukujen hajotelmat, kerto- ja jakolasku. Ohjelmassa edetään aina auditiivisen ohjeen mukaan. Jokaisella pelin osalla oma tunnusäänensä, jotta lapset tietävät, missä kohtaa ovat menossa. Ohjelmassa selkonäyttö. Pelissä eteneminen on mahdollista näppäimistön, peliohjaimen tai piirtopöydän avulla.
Harjoittelun kesto 4 kk
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Auditiivinen muistitesti (Immediate Audio Memory Test) (numeerinen muisti, assosiatiivinen muisti, loogisuus) ja Matematiikan testi (Mathematics Knowledge Test) (ymmärrys luvuista sekä suullisesti että kirjallisesti, laskutoimitusten suorittaminen suullisesti ja kirjallisesti, numeeristen sarjojen ja graafisten kuvien laskeminen, matemaattinen mallintaminen). Harjoittelun aikainen arviointi: 4 erityisopettajaa tarkkailivat lapsia ja täyttivät lomaketta
Tulokset
Auditiivisessa muistissa parannus alkumittauksesta loppumittaukseen. Numeerinen muisti 69%, assosiatiivinen muisti  65% ja looginen muisti 3% muilla tutkimuksen ulkopuoisilla lapsilla. Matemaattisessa osaamisessa enemmän parannusta kuin muistitehtävissä. Eniten kehitystä suullisessa laskutaidossa (75%) ja sarjallisessa laskemisessa (100%).
Muuta
Analysoitu yksilöllisesti, koska ryhmä liian heterogeeninen.

 

sivun alkuun