Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Perustaitojen arviointi Taitojen arviointi eri luokilla

Taitojen arviointi eri luokilla

Tämä osio sisältää keinoja kehityksellisesti keskeisten taitojen arviointiin esikoulusta peruskoulun toiselle luokalle.

Perustaitojen osalta on tärkeää arvioida taitoja kehityksellisestä näkökulmasta: lapsen arvioinnissa keskitytään niiden taitojen arviointiin, jotka ovat kehityksellisesti keskeisiä hänen ikäisellään. Koulussa arviointi perustuu usein opetussuunnitelman sisältöihin, ja koulukokeiden avulla arvioidaan sitä, miten lapsi hallitsee juuri opetetun asian. Kuitenkin myös perustaitojen kehitystä olisi tärkeä seurata, jotta voidaan varmistua siitä, että oppilailla on tarvittava pohja oppimiselle.

Tähän osioon on koottu tietoa siitä, mitä matemaattisia taitoja tulisi arvioida esikoulussa, ensimmäisellä luokalla ja toisella luokalla. Ohjeita annetaan kunkin ikätason kohdalla sekä taitojen havainnointiin, että tuen tarpeen tunnistamiseen ja oppimisen seurantaan Oppimisen arviointi -välineiden avulla.

Keskeisten taitojen jaottelu perustuu Taitojen kehitys -osiossa esiteltyyn taitorypäsmalliin.

sivun alkuun