Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Perustaitojen arviointi Matemaattisten taitojen arviointivälineitä Lukimat- oppimisen arvioinnin välineet

Lukimat- oppimisen arvioinnin välineet

LukiMat–verkkopalvelun Oppimisen arvioinnin välineet ovat taitojen kehitykseen pohjaavia arviointivälineitä. Oppimisen arviointi -osan Materiaalit-kohdasta löytyy välineitä matematiikan tuen tarpeen tunnistamiseen ja oppimisen seurantaan sekä käsikirjat näiden välineiden käyttöä ja tulosten tulkintaa varten.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineet on kehitetty tukea tarvitsevan lapsen tunnistamiseen ja ne on laadittu kolmeen ajankohtaan: lukuvuoden alkuun (syksy), keskelle lukuvuotta (talvi) sekä lukuvuoden loppuun (kevät). Arviointivälineen sisältö rakentuu niistä matematiikan osataidoista, joiden ajatellaan olevan kehityksellisessä keskiössä esi- ja alkuopetusikäisellä lapsella. Tarkastelun kohteena ovat

 

  1. lukumääräisyyden taju
  2. matemaattisten suhteiden hallinta
  3. laskemisen taidot sekä
  4. aritmeettiset perustaidot

 

(ks. tarkemmin tietopalvelun kohdasta Taitojen kehitys).

Tuen tarpeen tunnistamisen välineillä opettaja pystyy arvioimaan omaan ryhmäänsä kuuluvien lasten matematiikan perustaitojen hallintaa ja vertaamaan sitä viiteryhmän osaamistasoon. Näin, yhdessä lapsen oppimista koskevien muiden havaintojen kanssa, opettaja pystyy tekemään päätelmiä siitä, keiden lasten taitoja sekä tuen riittävyyttä tulisi arvioida ja seurata tarkemmin.

Syksyn tuen tarpeen tunnistamisen väline on talven ja kevään arviointivälineitä hieman laajempi ja lapsen kokonaissuorituksen lisäksi on mahdollista saada viitteitä siitä, mitkä osataidot erityisesti vaativat tarkempaa arviointia, mahdollista lisäopetusta ja oppimisen seurantaa. Kevään ja talven välineillä tarkastellaan lapsen kokonaissuoriutumista.

Oppimisen seurannan välineet soveltuvat taitojen tarkempaan arviointiin ja oppimisen seurantaan. Oppimisen seurannan välineitä voidaan käyttää tarpeen mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan sekä taitojen tarkempaan arviointiin, koska niihin ei ole kerätty viiteaineiston vertailuarvoja tiettynä lukuvuoden ajankohtana. Seurannan tarkoituksena onkin verrata oppilaan suoritusta aiempaan omaan suoritustasoon.

Matematiikan arviointivälineet soveltuvat sekä esiopetukseen että perusopetuksen luokille 1 ja 2.

sivun alkuun