Sijainti: Pääsivu Matematiikka Monimat Matematiikan sanasto SMST

SMST matematiikan kuvasanavarastotesti

SCHACHENHOFER MATEMATIIKAN KUVASANAVARASTOTESTI © Schachenhofer, Räsänen, NMI 2012

Tämän testin tarkoitus on auttaa arvioimaan sellaisten esi- ja alkuopetusikäisten lasten, joiden äidinkieli ei ole suomi, suomenkielisessä matematiikan alkuopetuksessa tarvittavan sanavaraston hallintaa. Testi mittaa lapsen passiivista sanavarastoa eli sanantunnistustaitoja, ei kielellistä tuottamista.

Suomenkielisen matematiikan opetuksen ymmärtämiseen tarvittava sanavarasto on luonnollisesti laajempi kuin tässä testissä käytetyt 26 käsitettä. Tätä koko sanastoa on kerätty luetteloksi, joka on löydettävissä Lukimat -verkkopalvelusta. Koko tarvittavaa sanavarastoa ei ole mahdollista kartoittaa laajuutensa vuoksi lyhyessä ajassa. Osaamisen tasosta voidaan kuitenkin luoda jonkinlainen arvio käyttämällä pientä otosta kaikista mahdollisista sanavaihtoehdoista. Testissä käytetyt sanat eivät muodosta mitään ”tärkeimpien sanojen” luetteloa, vaan on koottu satunnaisesti edustamaan eri tyyppisiä suomenkielisiä ilmauksia, joita matematiikan alku- ja perusopetuksen ymmärtämiseksi tarvitaan.

Testi on tarkoituksellisesti rakennettu sanan merkityksen tunnistamisen tehtävistä. Toisella kielellä oppijan voi olla vaikea kielellisesti kuvata sanan merkitystä, vaikka hänellä olisikin käsitys sanan merkityksestä ja tarkoituksesta. Malli testin sana–kuvavaihtoehdot -monivalintatehtävistä on poimittu tyypillisistä passiivisen sanavaraston arviointiin tarkoitetuista tehtävistä.

Testin kuvaus

Testi koostuu 26 kuva–sana –parista. Jokaiselle sanalle esitetään neljä kuvavaihtoehtoa, joista tutkittava valitsee sen kuvan, joka hänen mielestään sopii parhaiten kuvaamaan sanaa ja sen merkitystä.

Testin materiaalit

Voit ladata testin materiaalit tästä (pdf)

sivun alkuun