Aloitustasot

Numeroradan aloitustasojen valinta ja kuvaus.

Pelin aloitustasot

Numerorata mukautuu lapsen taitotason mukaan. Rekisteröintivaiheessa uudelle pelaajalle voidaan kuitenkin määrittää aloitustaso (1-14). Tämä määrittää ainoastaan keskimääräisen tason, jolta peli alkaa. Peli voi esittää myös vaikeampi- tai helpompitasoisia tehtäviä arvioidakseen lapsen menestystä niissä.

Pelin aloittamisen jälkeen peli käyttää lapsen suoritustietoja vaikeusasteen määrittelyssä, jolloin aloitustasolla ei ole enää merkitystä.

Suositukset tasosta ovat arviointeja, jotka perustuvat lasten keskimääräiseen, iänmukaiseen osaamistasoon, johon myös koulunkäynnin määrä vaikuttaa. Koska lasten osaaminen vaihtelee yksilöittäin, huomioi aloitustason valinnassa lapsen matemaattinen ikä.

Huomio!

Pelin aloittamisen jälkeen aloitustasoa ei voi vaihtaa. Mikäli välttämättä haluat muuttaa lapsen aloitustason, luo uusi pelaaja, ja määrittele tälle uudelle pelaajalle toinen aloitustaso.

Aloitustason valinta

Voit valita pelaajalle sopivan aloitustason lisäämällä Valitse pelaaja -ruudun kohtaan 'Aloitustaso' jonkin seuraavista tason numeroista.

Tasojen kuvaus

Taso Ikä Tason kuvaus
1 3 Lukumäärien vertailu lukualueella 1-5, ei aikarajoitusta valinnalle, vertailtavien lukumäärien ero suuri.
2 4 Lukumäärien vertailu lukualueella 1-10, ei aikarajoitusta valinnalle, vertailtavien lukumäärien ero suuri.
3 5 Kuultujen ja kirjoitettujen lukujen vertailu lukualueella 1-5, lukuja vastaavat lukumäärät vertailun tukena, ei aikarajoitusta valinnalle, vertailtavien lukumäärien ero suuri.
4 5,5 Kuultujen ja kirjoitettujen lukujen vertailu lukualueella 1-10, lukuja vastaavat lukumäärät edelleen vertailun tukena, valinnassa helppo aikarajoitus, vertailtavien lukumäärien ero suuri.
5 6 Kuultujen ja kirjoitettujen lukujen vertailu, hitaasti ruudulta häipyvät lukumäärät vertailun tukena, valinnassa helppo aikarajoitus, vertailtavien lukumäärien ero suuri.
6 6,5 Kuultujen ja kirjoitettujen lukujen vertailu, nopeasti ruudulta häipyvät lukumäärät vertailun tukena, valinnassa helppo aikarajoitus, vertailtavien lukumäärien ero keskivaikea.
7 6,5-7 Kuultujen ja kirjoitettujen lukujen vertailu, valinnassa helppo aikarajoitus, vertailtavien lukumäärien ero keskivaikea.
8 7 Kirjoitettujen lukujen vertailu, aikarajoitus ja vertailtavien lukumäärien ero keskivaikea.
9 7-7,5 Kirjoitettujen lukujen vertailu, aikarajoitus ja vertailtavien lukumäärien ero keskivaikea, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
10 7,5 Kirjoitettujen yhteenlaskujen vertailu lukualueella 1-5, aikarajoitus keskivaikea, lukumäärien ero toisistaan pieni, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
11 7,5-8 Kirjoitettujen yhteenlaskujen vertailu lukualueella 1-10, lyhyt valinta-aika, lukumäärien ero toisistaan pieni, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
12 8 Kirjoitettujen vähennyslaskujen vertailu lukualueella 1-5, lyhyt valinta-aika, lukumäärien ero pieni, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
13 8,5 Kirjoitettujen vähennyslaskujen vertailu lukualueella 1-10, lyhyt valinta-aika, lukumäärien ero pieni, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
14 9+ Kirjoitettujen yhteen- ja vähennyslaskujen vertailu lukualueella 1-10, lyhyt valinta-aika, lukumäärien ero pieni, pelilaudalla esiintyvät pohdintaa vaativat ansat mahdollisia.
sivun alkuun