Pelin sisältö

Millaisia tehtäviä Ekapeli-Matikka sisältää?

Pelikentät ja niiden sisällöt vuoden 2010 peliversiossa

Uudessa 2010 versiossa on kolme taitoaluetta: lukukäsite, lukujono ja yhteenlasku. Jokaisella alueella on oma käsitekenttänsä, jossa kerrotaan, mitä kulloinkin on tarkoitus harjoitella. Tämän jälkeen lapsi suorittaa taitoaluekohtaisen arviointiosion, joka määrittää lapsen aloitustason. Tämä taso on lukualuetaso 0-5, 3-7, 6-10 tai 11-20. On toivottavaa, että opettaja tai vanhempi määrittää lapselle tarkoituksenmukaisen, kulloinkin harjoiteltavan taitoalueen. Lapsi voi aloittaa harjoittelun pelaamalla ensin Lukukäsite -osiota ja jatkaa sen jälkeen Lukujonojen harjoitteluun ja edetä lopuksi Yhteenlaskuihin. Peli tallentaa etenemisen taitoalueittain eli peliä voi pelata halutessaan vaihtelemalla taito-osiota. Taitoalueen valinnan voi tehdä pulpettinäkymässä.

Pulpetti_2010

Kenttäkohtainen adaptaatio ja tehtävärakenne

Jokaisessa yksittäisessä kentässä on tehtäväkohtainen, kuuden tason adaptaatio. Tehtävien esitysmuoto (lukumäärät, numerosymbolit), etsittävien vastausten määrä ja valittavana olevien vaihtoehtojen määrä vaihtelee lapsen osaamisen mukaan. Kenttä alkaa helpoimmalta tasolta, mutta jo kahden oikean vastauksen jälkeen vaikeutuu tasolle kaksi jne. Vastaavasti tehtävien taso helpottuu myöhemmin, jos lapsi ei esimerkiksi tunnistakaan numerosymboleita. Yksittäisestä kentästä pääsee läpi, jos lapsi osaa 80 % kentän tehtävistä eli 16 tehtävää 20:stä.

Arviointiosiot taitoalueittain

Lukukäsite

Lukukäsite -osiossa arvioidaan lukumäärän ja numeromerkin vastaavuutta sekä näiden välistä tarkkaa vertailua. Lapsi tekee ensin kahdeksan tehtävää lukualueelta 0-5, jonka jälkeen peli tarkistaa osaamisen. Jos lapsi tekee virheitä, arviointiosio katkeaa ja lapsi aloittaa harjoittelun tältä kyseiseltä lukualueelta. Jos lapsi osaa kaikki tehtävät, hänelle avautuu seuraavat kahdeksan arviointitehtävää. Tämän jälkeen peli taas tarkistaa, lopetetaanko arviointi lukualueeseen 3-7 ja aloitetaan harjoittelu vai jatketaanko arviointia. Näin toimitaan myös muilla lukualueilla. Jos lapsi osaa kaikki 32 arviointitehtävää, hän on läpäissyt kyseisen taitoalueen ja voi tehdä seuraavan taitoalueen arviointiosion. Voi olla, että sisältö ei tällaisessa tapauksessa ole kyseiselle lapselle riittävän haastava.

Lukujono

Lukujono-osion arviointitehtävissä lapsi täydentää esitetyistä lukujonoista puuttuvan luvun. Lukujonojen suunta vaihtelee joko eteenpäin tai taaksepäin. Yhtä puuttuvaa lukua kysytään. Arviointiosio on rakennettu samoin kuin edellä eli osio koostuu neljästä kahdeksan tehtävän ryppäästä, joiden jälkeen aina tarkistetaan, katkeaako arviointi vai jatketaanko sitä edelleen.

Yhteenlasku

Yhteenlasku -osion arviointitehtävissä lapsi täydentää yhteelaskulausekkeita, joissa tuntemattoman paikka vaihtelee. Osassa tehtävistä kysytään vastausta, osassa jompaa kumpaa yhteenlaskettavaa. Arviointiosio on rakennettu samoin kuin edellä eli osio koostuu neljästä kahdeksan tehtävän ryppäästä, joiden jälkeen aina tarkistetaan, katkeaako arviointi vai jatketaanko sitä edelleen.

Huomio!

Jos sinulla on kysyttävää Ekapeli-Matikan matemaattisesta sisällöstä, lähetä kysymyksesi osoitteeseen: matikka(at)lists.jyu.fi

sivun alkuun