Tuen tarpeen tunnistaminen: Esiopetus - Matematiikka

Tästä osasta löydät käsikirjat ja lomakkeet esikouluikäisten lasten matematiikan tuen tarpeen arvioimista varten.

Käyttäjän opas

Käsikirja matematiikan Tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttöön esiopetuksessa.

Lue lisää...

Tekninen opas

Yksityiskohtaiset tiedot matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lue lisää...

Lomakkeet

Esiopetuksen matematiikan Tuen tarpeen tunnistamisen välineet jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

Lue lisää...

sivun alkuun