Tuen tarpeen tunnistaminen: Esiopetus

Tästä osasta löydät esiopetusikäisille laadittuja LukiMat - Oppimisen arvioinnin välineitä matematiikan tuen tarpeen arvioimista varten.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineet

Matematiikka

Käyttäjän opas - matematiikan Tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttö ja arviointitiedon tulkinta esiopetuksessa.

Tekninen opas - yksityiskohtaiset tiedot matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lomakkeet matematiikan taitojen tuen tarpeen tunnistamiseen esiopetuksessa jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

sivun alkuun