Tuen tarpeen tunnistaminen: 2lk

Tästä osasta löydät toiselle luokalle laadittuja LukiMat - Oppimisen arvioinnin välineitä matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen arviointia varten.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineet

Lukeminen

Käyttäjän opas - lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttö ja tulosten tulkinta toisella luokalla.

Tekninen opas - yksityiskohtaiset tiedot lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lomakkeet lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamiseen toisella luokalla jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

Matematiikka

Käyttäjän opas matematiikan taitojen tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttöön toisella luokalla.

Tekninen opas - yksityiskohtaiset tiedot matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lomakkeet matematiikan taitojen tuen tarpeen tunnistamiseen toisella luokalla jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

sivun alkuun