Tekninen opas

2lk Matematiikka - Tekninen opas
Yksityiskohtaiset tiedot matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.
Image Taulukko 3. Pistemäärien vaihteluvälit, keskiluvut ja –hajonnat.
Taulukko 3. Pistemäärien vaihteluvälit, keskiluvut ja –hajonnat.
Image Taulukko 4. Syksyn tehtävien korrelaatiot.
Taulukko 4. Syksyn tehtävien korrelaatiot.
Image Kuvio 1. Pistemäärien jakauma Suuruusvertailu–tehtävässä.
Kuvio 1. Pistemäärien jakauma Suuruusvertailu–tehtävässä.
Image Kuvio 2. Pistemäärien jakauma Sarjoittaminen–tehtävässä.
Kuvio 2. Pistemäärien jakauma Sarjoittaminen–tehtävässä.
Image Kuvio 3. Pistemäärien jakauma Numerosymbolien hallinta -tehtävässä.
Kuvio 3. Pistemäärien jakauma Numerosymbolien hallinta -tehtävässä.
Image Kuvio 4. Pistemäärien jakauma Yhteenlaskun sujuvuus -tehtävässä.
Kuvio 4. Pistemäärien jakauma Yhteenlaskun sujuvuus -tehtävässä.
Image Kuvio 5. Pistemäärien jakauma Vähennyslaskun sujuvuus -tehtävässä.
Kuvio 5. Pistemäärien jakauma Vähennyslaskun sujuvuus -tehtävässä.
Image Kuvio 6. Pistemäärien jakauma Rahojen laskeminen -tehtävässä.
Kuvio 6. Pistemäärien jakauma Rahojen laskeminen -tehtävässä.
Image Kuvio 7. Kokonaispistemäärien jakauma syksyllä.
Kuvio 7. Kokonaispistemäärien jakauma syksyllä.
Image Kuvio 8. Kokonaispistemäärien jakauma talvella.
Kuvio 8. Kokonaispistemäärien jakauma talvella.
Image Kuvio 9. Kokonaispistemäärien jakauma keväällä.
Kuvio 9. Kokonaispistemäärien jakauma keväällä.
Image Kuvio 10. Oikeiden vastausten osuudet sukupuolittain.
Kuvio 10. Oikeiden vastausten osuudet sukupuolittain.
File 2lk Matematiikka - Tekninen opas (pdf)
sivun alkuun