Tuen tarpeen tunnistaminen: 1lk

Tästä osasta löydät ensimmäiselle luokalle laadittuja LukiMat - Oppimisen arvioinnin välineitä matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen arviointia varten.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineet

Lukeminen - digitaalinen versio (kevään välineet)

1lk:n DigiLukiseula - Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana.

Lukeminen - paperinen versio

Käyttäjän opas - lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttö ja tulosten tulkinta ensimmäisellä luokalla.

Tekninen opas - yksityiskohtaiset tiedot lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lomakkeet lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamiseen ensimmäisellä luokalla jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

Matematiikka - paperinen versio

Käyttäjän opas - matematiikan Tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttö ja arviointitiedon tulkinta ensimmäisellä luokalla.

Tekninen opas - yksityiskohtaiset tiedot matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden arviointitehtävistä, jakauma- ja luotettavuustiedoista, sekä viiteaineistosta.

Lomakkeet matematiikan taitojen tuen tarpeen tunnistamiseen ensimmäisellä luokalla jaoteltuina arvioinnin ajankohdan mukaan.

sivun alkuun