Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Tukikeinot Lukivalmiuksien harjoittelu Fonologisen tietoisuuden harjoitteita Fonologisen tietoisuuden harjoite-esimerkit

Fonologisen tietoisuuden harjoite-esimerkit

1) Rytmileikit: Sanojen tavuttaminen taputtamalla

 

Aikuisen antama ohje lapselle: ”Sanon sinulle sanoja. Sanat voidaan laittaa osiksi taputtamalla. Esimerkiksi sana mato taputetaan ma-to (näyttää taputtaen kaksi kertaa).”

 

Miten taputat sanan auto?……….. au-to (oikea vastaus).

Miten taputat sanan aurinko?……….. au-rin-ko (oikea vastaus).

Miten taputat sanan elefantti?……….. e-le-fant-ti (oikea vastaus).

 

Lisäharjoitusvinkki. Lapselta voi kysyä mitä sanoja hänelle tulee mieleen.Nämä sanat voidaan esittää osina taputtaen.  Jo leikki-ikäiset kykenevät yleensä taputtamaan tavun kokoisia osia.

 

2) Tavuttaminen kuvien avulla

 

Tarvitset kuvia erilaisista asioista. Kuvat leikataan niin moneen osaan kuin sanassa on tavuja. Esimerkiksi hä-mä-häk-ki jaetaan neljään osaan.

 

Aikuisen antama ohje lapselle:

Tässä on____(lisää tähän sana). Sano_____(lisää tähän sana) näin monessa osassa (näytä kuvien avulla kuinka monessa osassa sana esitetään).

 

Nalle……… (esitä kahdessa osassa: nal-le).

Muku………(esitä kahdessa osassa: mu-ku, huom! tämä keksitty sana).

Orava …….. (esitä kolmessa osassa: o-ra-va).

Aurinko…….(esitä kolmessa osassa: au-rin-ko).

Lapio……….(esitä kolmessa osassa: la-pi-o).

 

 

Lisäharjoitusvinkki. Lapset kykenevät löytämään sanoista tavun kokoisia osia noin 4-5 vuotiaasta lähtien. Lähestyessään esikouluikää taitavimmat lapset kykenevät erottelemaan sanoista äänteet. Niinpä esimerkiksi sana kala voidaan jakaa myös neljään äänteeseen (k-a-l-a). Tehtävää voi vaikeuttaa käyttämällä samoja sanoja, mutta jakamalla ne tavujen sijasta äänteisiin.

 

Esimerkki sanan jakamisesta äänteisiin  kuvien avulla

 

Asu…………(esitä kolmessa osassa: a-s-u).

 

  

3) Minimipareilla leikkiminen

 

Tarvitset kuvia minimipareista eli sanoista jotka eroavat toisistaan vain vähän (eli yleensä äänteen verran). Esimerkkejä minimiparisanoista on alla, mutta voit keksiä niitä lisää itsekin. Tämä tehtävä ohjaa lasta huomioimaan sanan äänteitä ja on helpoimpia fonologisen herkkyyden tehtäviä.

 

Aikuisen antama ohje lapselle:

Tässä on kuvakortteja. Kaksi kuvakorttia kuulostaa melkein samanlaiselta. Ne muodostavat parin.

 

Esimerkiksi ’takki’ kuulostaa melkein samanlaiselta kuin ’lakki’. ’Takki ja lakki’ kuulostavat samanlaiselta. Ne muodostavat parin.

 

Tässä on erilaisia kortteja. On ’lammas (aikuinen näyttää tai pyytää lasta näyttämään kortin kerrallaan), tossu, hammas, makkara, possu, mato, jakkara ja matto’.

 

Mikä kuulostaa melkein samanlaiselta kuin_____ (lisää sana alla olevasta listasta)?

 

lammas……. (oikea vastaus on hammas).

possu……. (oikea vastaus on tossu).

mato……. (oikea vastaus on matto).

jakkara……. (oikea vastaus on makkara).

 

 

4) Millä sana alkaa?

 

Aikuisen antama ohje lapselle:

Kuuntele sanaa. Millä alkaa sana______(valitse sana alla olevalta listalta)?

 

omena….

etana…

siili…

pallo…

 

Mitä nuorempi lapsi on, sitä tavallisemmin lapsi antaa edellisessä tehtävissä vastauksia, joissa hän on poiminut sanan alusta tavun tai tavun osan. Leikki-ikässä tällainen vastaus on hyvä vastaus. Esikouluiässä lapset yleensä oppivat kertomaan sanan alkuäänteen tai –kirjaimen. Helpoimpia ovat sanat, jotka alkavat vokaalilla.

Tehtäviä voi helpottaa aluksi liioittelemalla kysyttyä äännettä esimerkiksi sanomalla siili-sanan ’ssssiili’.

 

Lisäharjoitusvinkki: Lapselta voi kysyä, mitä sanoja hänelle tulee mieleen. Ota tarkasteltavaksi lapsen ehdottama sana ja pyydä lasta etsimään sen alkuäänne. Lapselta voi myös kysellä esimerkiksi erilaisia eläinten nimiä tai automerkkejä ja näiden sanojen alkuäänteitä.

 

5) Mihin sana loppuu?

 

Aikuisen antama ohje lapselle:

Kuuntele sanaa. Mikä ääni kuuluu sanan ____ (valitse sana alla olevalta listalta) lopussa?

 

siili

omena

etana

pallo

 

Mitä nuorempi lapsi on, sitä tavallisemmin lapsi antaa vastauksia, joissa hän on poiminut sanan lopusta tavun tai tavun osan. Leikki-ikäisenä tällainen vastaus on hyvä vastaus. Esikouluiässä lapset yleensä oppivat kertomaan sanan loppuäänteen tai –kirjaimen. Tehtäviä voi helpottaa aluksi liioittelemalla kysyttyä äännettä esimerkiksi sanomalla pullo-sanan ’pulloooo’.

 

Lisäharjoitusvinkki: Lapselta voi kysyä, mitä sanoja hänelle tulee mieleen. Ota tarkasteltavaksi lapsen ehdottama sana ja pyydä lasta etsimään sen loppuäänne. Lapselta voi myös kysellä esimerkiksi erilaisia eläinten nimiä tai automerkkejä ja näiden sanojen loppuäännettä.

 

6) Laiva on lastattu leikki

 

Aikuisen antama ohje lapselle:

Nyt lastataan laivaa. Laiva voitaisiin lastata aluksi o-äänellä alkavilla sanoilla.

Aluksi laiva voisi olla lastattu omenoilla  (tai olioilla, ongilla, ovilla, ostoksilla).

 

Sano lapselle. Nyt on sinun vuoro. Laiva on lastattu_____?

Näin jatketaan vuorotellen kunnes ei enää keksitä lisää sopivia sanoja. Silloin leikkiä voi muuttaa vaihtamalla keksittävien sanojen alkuäännettä (tai -kirjainta).

 

sivun alkuun