Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaito kehittyy Lukivalmiuksien kehittyminen

Lukivalmiuksien kehittyminen

Erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kannalta olennaisia varhaisia taitoja kutsutaan lukivalmiuksiksi. Tällaisia taitoja ovat mm. kirjain-äännevastaavuuden oppiminen ja nimeämissujuvuus.

Lukutaidon taustalla katsotaan olevan useita erilaisia tekijöitä.  Ennen varsinaisen lukemistaidon kehittymistä lapsen täytyy ymmärtää, että puhuttua kieltä voidaan esittää kirjoitetussa muodossa. Kirjainten ja äänteiden yhteyden oivaltaminen on ensi askel kohti lukemisen taitoa. Lisäksi lapsen täytyy kyetä erottelemaan sanoissa esiintyviä äänteitä.

Kirjainten ja etenkin äänteiden tuntemus ilmaantuvat kuitenkin pitkällisen kielellis-kognitiivisen kehityksen ja tarvittaessa harjoittelun tuloksena. Lukemistutkimuksissa on havaittu, että erityisesti sellaiset taidot kuin kirjaintuntemus ja kirjain-äännevastaavuuden oppiminen, fonologinen tietoisuus, nopea nimeäminen (nopea kielellisten nimikkeiden hakeminen muistista) ja kielellinen muisti ovat tekijöitä, jotka ennakoivat lukemisen taitoja. Näitä taitoja käsitellään seuraavissa kappaleissa.

Kirjaintuntemus ja kirjain-äännevastaavuus

Fonologinen tietoisuus

Nopea nimeäminen

Kielellinen työmuisti

sivun alkuun