Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukivaikeudet Puutteet lukivalmiuksissa

Lukipulmien ennakointi ennen kouluikää

Varhaiset lukemistaidot

Lukemisvalmiuteen liittyviä taitoja voidaan arvioida erityisten tehtävien avulla leikki-iästä lähtien. Tulevia lukemisen taitoja voidaan ennakoida jo 4-5-vuotiaiden valmiuksia tarkastelemalla.  Esimerkiksi kyky erottaa puhutuista sanoista äänteitä (ns. fonologinen herkkyys), hyvä kirjaintuntemus, kielellinen muisti, sanavarasto ja nimeämissujuvuus, ennakoivat hyviä lukemisen taitoja.

Jos lukemisvalmiudet ovat lapsella kehittyneet selvästi hitaammin kuin ikätovereilla, se voi ennakoida lukemisvaikeutta kouluiässä. Mikäli lapsen lähisukulaisella, esimerkiksi äidillä, isällä tai sisaruksella on lukivaikeutta, on lapsen lukemisvaikeuden todennäköisyys suurempi.

LuKIVA-arviointiseula

Lukemisvalmiuksien kehittymistä voidaan tarkastella jo neuvolassa 4-5 vuoden iässä LuKIVAlmiuksien arviointiseulan avulla. Arvioinnissa huomioidaan lapsen kirjaintuntemus, nimeämisen sujuvuus sekä suvussa ilmenevä lukivaikeus. Arvioinnin avulla voidaan päätellä lapsen lukemisvalmiuksien tila ja mahdollinen taitojen tukemisen tarve. Seuraava haasteemme on suunnitella ohjeita vanhemmille/huoltajille sekä päiväkodeille ja neuvoloille lukemisvalmiustaitojen varhaiseksi harjaannuttamiseksi.

Ekapeli

Esikouluikäisten lukemistaitojen arviointiin kehitetään menetelmiä, jotka sijoitetaan LukiMat-sivustolta saatavana olevan Ekapelin esikouluversioon. Menetelmiä ollaan muokkaamassa sellaiseksi, että niitä voidaan käyttää esikouluikäisten lukivalmiuksien ja lukivaikeuden todennäköisyyden arvioimiseksi.

sivun alkuun