Sijainti: Pääsivu Lukeminen Materiaalit Ekapeli Vanhat pelit Ekapeli-Sujuvuus Pelin sisältö

Pelin sisältö

Ekapeli-Sujuvuuden pelikentissä harjoiteltavat tavut ja sanat.

VV ei ai oi au äi ou öi äy

CV si li tä ja sa ti mi le la ka se ko lä tu te to ki na nä sä ni ri me ke kä jo va ku pi ma pa lu vi vä pe pu ty ra ne lo so hä mä no ha ve he mu ky mo hy su sy po ju ro tö pä nu vo re hi hu de jä ho fi ru dä kö da py ly gi di rä do je ny vu my du hö ta

VC on et en ol an il al yh it ar as ih eh yk ot us es is ym in os el at op am em ir ak yl ys ik ek im yn ul

CLL taa sii tää kaa maa saa suu tuu kuu pää vaa raa muu vii lii juu laa tii nii lee paa tyy mää vää tee naa nää nee jaa jää syy kii huu pii haa see luu mii rii kää pyy kee sää ruu roo lää tyy paa koo

LLC aan ään eel oop aak ees uur

CVV toi kai lai tai voi suo tei tie tui mie vai vie koi puo huo kau päi noi kui vuo nai tyi pai joi lau mai sai mei hei neu kei käy lei täy seu soi tuo sei jou pie luo työ tau poi täi mäi myö rau rai muo nei nou nau kou löy hoi kuo nuo loi kie näi mui jai rei keu lui syi hai roi läi ruo hui väi nöy leu ryö pöy

VCC ark ins est yrt ont ans

CVC sen nen ten kin hän nut vat nyt sin den kun ses sil mut sel lut van lin mis vas val man kan set tun sit lis jos men vät rin mat kir des ker len tel min mas tin kas tus hen kat tar tet del han lan jat hin las män tuk kes kos sis ken jen jon ran jan var ris ton koh nis mal nel vin nan net nin lit hel pal jäl läh nun dän kus tyk tys les mak nos kal hal vis vos tut tul ras teh san jot kon mer vän het kek mil rit kyl mus dis rus sim joh sek tan vit muk kel har pit kul täs kah det mät lun kol mäs vel nus jal lus ter hem jär los kut met nes tis let pis kis din mah kar vil kor lap ril nal dot mes leh nas suh lon rat tyt lel säl von syn tah lem jes kit jas non lat kil sal dol sem mär tos sän tur ven mel ren pan sun mik pul täl per tal mit pah väs dan näh pet his pun kak ver jol nat nem lil sik hil tän poh rik myk dus sak ros don mon vot her pel mar par mys väl tön rem lal kym jak väk pin res ret käs not lyt tär jät dos vir sul lop nit pys ket ral tik mäl lot sut jän son hon lah rot län sas sor mun kum syt ryh jul por vul nol rak nuk pak vet tit has vun hit tot nop jyl num

VVC aut oin ais öit uit eit

CVCC kans kult mark vält helk romp mink lamp turk tert

CLLC maan kaan taan niin seen tään tiin kään teen leen siin neet mään neen saan sään vaan kiin laan keen liit taas muut kuun suun suus naan pääs saat teel pääl teet tääl lään jaan leet tees toon suut liin liik koon miin raan nees niis siir viik juut raas keet

CVVC kuin vain myös kaik lais muis vaik mies loin näyt kein teis tien noin joit tain pois siel tois näin soit luon tais meil päin mien käyt sain vien voin sien jois voit vaih kien kiel kais työn mäys kuih seys

 

 

aa-mu, aa-mu-na, aa-mut, aa-si,aa-ve, ai-he, ai-ka, ai-koi-na, ai-kui-nen, ai-kui-se-na, ai-na, ai-na-kaan, ai-na-kin, ai-no-a, ai-no-as-taan, a-ja-tel-la, a-ja-tus, al-kaa, al-ku, al-la, al-le, an-ka-ra, an-ne-taan, an-sa, an-sai-ta, an-taa, an-toi-vat, ar-pi, ar-va-ta, ar-vo, ar-vo-kas, ar-vo-kas-ta, ar-vos-taa, a-se-ma, as-kel, as-ke-leen, as-te, au-ki, au-ra, au-rin-ko, au-rin-ko-a, au-to, au-toi-li-ja, au-to-ja, a-vain, e-des-sä, eh-kä, eh-to, ei-len, ei-li-nen, e-lo-ku-va, e-lä-mä, e-lä-vä, e-män-tä, en-ke-li, en-nä-tys, en-si, en-sin, en-ti-nen, en-ti-ses-tään, e-ri-lai-nen, e-ri-tyi-nen, et-si-vä, et-si-ä, et-tä, e-tu-kä-teen, ha-ju, hal-li, hal-li-ta, hal-pa, ha-lu-ai-si, ha-lu-ta, ha-mei-ta, han-ka-la, han-ka-laa, ha-vai-ta, hei-kos-ti, hei-nä, hel-le, hel-mi, hel-po-tus, hen-ki, hen-to, he-ti, he-vo-nen, he-vo-set, hi-ki, hin-ta, ho-pe-a, ho-pe-aa, ho-tel-li, huo-kaa,huo, les-tu-nut, huo-li, huo-li-mat-ta, huo-lis-saan, huo-ma-ta, huo-men-na, huo-ne, huo-neen, huo-net-ta, huo-no, huo-nos-ti, huo-pa, hu-pai-sa, hy-pä-tä, hy-vä, hy-vät, hän-tä,hä-tä, hä-ve-tä, hä-vi-tä, i-han,ih-me, ih-me-tel-lä, ih-mi-nen, ih-mi-set, i-kui-nen, i-kä-vä, il-ma, il-mai-nen, il-mas-sa, il-me, il-ta, il-tai-sin, il-ta-na, il-ves, it-ke-ä, it-ku, it-se, it-se-kin, it-sel-leen, it-sen-sä, it-ses-tään, it-se-tun-to, ja-kaa, jat-kaa, jat-ka-vat, jat-ko, jat-ku-vas-ti, joi-ta-kin, jo-ka, jo-kai-nen, jo-kai-sel-la, jo-kai-sel-le, jo-kai-ses-sa, jo-ko, jo-ku, jon-ka, jon-kin-lai-nen, jon-ne-kin, jos-kus, jos-sa-kin, jo-ta-kin, ju-lis-taa, ju-na, ju-nan, juu-ri, jäl-ki, jä-sen, kaa-li, kaa-taa, kaa-tui, kai-ken, kai-ken-lais-ta, kaik-ki, kaik-ki-al-la, kai-vo, ka-la, ka-laa, kal-lii-ta, kal-li-o, kal-lis, ka-me-ra, kan-na-tus, kan-sa, kan-ta, kan-taa, kas-saan, kas-vaa, kas-vat-taa, kas-va-vat, kat-ke-si, ka-to-aa, kat-se, kat-sel-la, kat-so, kat-so-a, kat-so-ja, kat-so-maan, kat-so-taan, kat-to, ka-tu, kau-hu, kau-kaa, kau-ka-na, kau-neu-den, kau-niin, kau-nii-ta, kau-nis, kau-ra, kau-si, ka-ve-ri, ke-hi-tys, ke-hä, kei-ju, kei-no, kei-nu, kei-sa-ri, ke-nel-le-kään, ken-raa-li, ker-ro-taan, ker-ta, ker-toi-vat, kes-kus, kes-kus-ta, kes-kus-tel-la, kes-kus-te-lu, kes-tää, ke-tään, ki-ris-tää, kir-ja, kir-jat, kir-joi-tus, kir-jo-ja, kir-kos-sa, ki-vi, koh-de, koh-ta, koh-ta-lo, koi-ra, koi-raa, ko-ne, ko-neet, ko-ru-ja, kos-ka, kos-kaan, kos-ke-tus, ko-ti, ko-tiin, ko-tin-sa, ko-to-na, ko-va, ko-vaa, kui-lu, kuin-ka, kui-ten-kaan, kui-ten-kin, kui-va, kui-vaa, ku-ka, ku-kaan, ku-kat, ku-lut-taa, ku-nin-kaan, kun-ni-a, kun-nos-sa, kun-ta, kun-to, kuu-kau-des-sa, kuu-kau-si, kuu-lu-a, kuu-lu-va, kuu-ma, kuu-ro, kuu-si, ku-va, ku-vat, ku-vi-tel-la, ky-sy-ä, kä-des-sä, kä-si, kä-sit-tää, kä-si-tys, kä-teen, käy-tet-ty, käy-te-tään, käy-tä-vä, kään-ne, kään-tää, laa-ja, laa-jen-taa, laa-tu, lai-na, lai-ne, lai-ta, lai-va, la-ki, las-ke-taan, las-ku, lau-an-tai, lau-an-tai-na, lau-an-tai-sin, lau-ka-ta, lau-kus-sa, lau-laa, lau-la-ja, lau-lu, lau-lut, lau-se, len-tää, lii-an, lii-ke, lii-ken-ne, lii-ken-net-tä, lii-kun-ta, lii-ma, lii-na, lii-tu, lin-ja, lin-nan, lin-nul-la, lin-nun, lin-nut, lin-tu, lis-ta, li-sä-tä, li-sä-tään, lit-raa, lo-mal-la, lu-et-te-lo, lu-ke-a, lu-ku, lu-mi, lu-pa, läh-de, lä-hei-nen, läh-tö, lä-pi, maa-il-ma, maa-il-mal-la, maa-il-mas-sa, maa-il-mas-ta, maa-la-ri, maa-li, maa-nan-tai-na, mai-ne, mai-ni-ta, mai-nos, mai-se-ma, mak-ka-raa, mak-saa, mak-se-taan, mak-set-tu, mak-su, ma-ku, mal-li, mat-ka, mat-kaan, mat-kal-la, mat-kat, mat-kus-taa, mat-kus-ti, mei-dän, me-net-tää, men-nä, me-ri, mie-hen, mie-les-sä-ni, mie-les-tä-ni, mie-les-tään, mie-li,mie-li-ku-va, mie-li-pi-de, mie-to, mi-hin-kään, mi-kä, min-ne, mi-nu-a, mi-nul-le-kin, mi-nä, mi-ten, mi-tä, mo-ni, mo-ni-mut-kai-nen, mo-no, mo-po, muis-ta, muis-taa, muis-ti, muis-to, muis-tut-taa, muis-tut-ti, mu-kaan, mu-ka-na, mu-ka-va, mu-ka-vas-ti, mut-ka, mut-kaan, mut-kas-sa, mut-ki-kas, mut-ta, muu-al-la-kin, muu-ri, muu-ta, muu-ta-ma, muu-ta-man, muu-ta-mat, muu-ten-kin, mä-ki, män-ty, nai-nen, nai-set, nel-jä, ne-nä, neu-lo-a, neu-vo, neu-vo-tel-la, ni-mi, noi-ta, no-pe-a, no-pe-aa, no-pe-as-ti, nos-taa, nos-ta-vat, nu-kuin, nu-me-ro, nun-na, nä-ky-ä, nä-mä, oi-ke-a, oi-ke-al-la, oi-ke-as-sa, oi-ke-as-taan, oi-ke-as-ti, oi-kei-ta, ol-la, ol-len-kaan, o-mis-ta-ja, on-ki, on-kin, on-nel-li-nen, on-ne-ton, on-ni, on-nis-tui, on-nis-tu-nut, o-pe-tus, o-vat-ko, pa-ha, pai-kal-la, pai-kal-le, pai-kal-li-nen, pai-kal-ta, pai-kat, pai-no, pai-ta, pa-laa, pa-la-ta, pal-jon, pal-jon-ko, pal-kat, pal-kin-to, pal-lo, pa-lo, pal-ve-lu, pa-ran-taa, pa-ri, pe-laa-ja, pe-laa-jat, pe-las-taa, pe-la-ta, pe-li, pe-ri-aa-te, pe-rin-ne, pe-rin-tei-nen, pe-ru-noi-ta, pi-a-no, pi-hal-la, pi-tää, po-jan, po-jat, po-lii-sipo-lii-sit, po-si-tii-vi-nen, po-ti-las, pu-he, pu-hei-ta, pu-he-li-men, pu-he-lin, pu-he-lin-nu-me-ro, pu-hu-a, pu-hu-ja, pu-nai-nen, puo-leen, puo-les-ta, puo-les-taan, puo-li, puo-lis-ko, pu-to-aa, päi-vä, päi-vä-ko-ti, päi-vät, pää-mi-nis-te-ri, pää-sy, pää-tel-lä, pää-tet-tiin, raa-pi-a, ra-ha, ra-han, ra-ja, ra-jat, ra-ju, ra-kas, ra-kas-taa, ra-ken-taa, ran-nan, ran-ta, ra-vin-to-la, re-hel-li-nen, re-hel-li-ses-ti, re-ki, re-pi-ä, ri-kos, ris-ti, ru-ma, ru-no, ru-noi-li-ja, ru-no-ja, ru-ve-ta, saa-ri, saa-vi, sa-de, sai-raa-la, sai-raa-las-sa, sa-laa, sa-lai-nen, sa-ma, sa-mal-la, sa-ma-na, sa-man-lai-nen, sa-mat, sa-na, sa-no-a, sa-noi-vat, sa-no-ja, sa-no-ma, sa-no-mat, sa-tei-nen, sa-to-ja, se-kai-sin, se-lit-tää, se-li-tys, sel-ke-ä, sel-lai-nen, sel-lai-set, sel-lais-ta, sel-vi-tys, sel-vä, sii-hen, sii-li, sii-pi, sil-mis-sä, sil-mä, sil-ta, si-nu-a, si-nä, sis-ko, sit-ten-kin, so-pi-vaa, so-ta, so-ti-las, su-den, suo-la, suo-laa, suo-ma-lai-nen, suo-ma-lai-set, suo-mi, suo-ra, suo-ran, suo-sit-tu, su-ru, su-si, suu-ri, sy-dän, sy-vä, taa-tus-ti, tai-de, tai-ka, tai-ki-na, tai-ta-va, tai-tei-li-ja, tai-to, tai-vas, ta-ju-ta, ta-kai-sin, ta-ka-na, ta-kuu, ta-lo, ta-pa, ta-ri-na, tar-jon-ta, tar-jo-ta, tar-koi-tus, ta-ru, tar-ve, tar-vi-ta, tar-vi-taan, ta-so, ta-va-raa, ta-voi-te, te-ho, te-ho-kas, te-ho-kas-ta, tei-den, tei-dän, te-ki-jä, te-ko, tie-de, tie-de-tään, tie-dän, tie-ten-kin, tie-ten-kään, tie-to, tie-to-ko-neen, tie-tys-ti, tie-tää, tii-vis, tii-vis-tää, ti-lan-ne, to-del-la, to-del-la-kaan, to-del-la-kin, to-del-li-nen, toi-min-ta, toi-min-taan, toi-nen, toi-sen-sa, toi-set, toi-siin-sa, toi-sis-taan, toi-ve, toi-vo, toi-vo-a, to-si, tu-han-net, tu-ho-ta, tu-ki, tuk-ka, tu-li, tun-ne, tun-nel-ma, tun-ne-taan, tun-net-tu, tun-nis-sa, tun-nis-taa, tun-te-ma-ton, tun-ti, tut-ki-jat, tut-tu, tuu-li, tä-mä, u-del-la, u-tui-nen, uu-del-leen, uu-des-taan, uu-ni, uu-si, uu-ti-set, vaa-lit, vaa-ra, vaa-ri, vaa-ti-a, vaa-ti-ma-ton, va-hin-ko, vai-he, vai-ke-a, vai-ke-aa, vai-kei-ta, vaik-ka, vai-ku-tuk-set, vai-ku-tus, vai-mo, vai-va, va-ka-va, va-ka-vas-ti, va-lin-ta, va-li-ta, va-lit-taa, va-lit-tiin, val-koi-nen, val-mis, val-mis-taa, va-lo, val-ta, val-ta-va, val-vo-a, van-ha, van-ho-ja, va-ris, var-jo, var-jos-sa, var-ma, var-mas-ti, var-mis-taa, va-ro-vas-ti, var-si-nai-ses-ti, var-sin-kin, vas-taan, vas-tus-taa, vas-tus-ta-jat, vas-tuu, ve-li, ve-ne, ve-ro, ve-si, ve-tää, vie-lä, vie-lä-kin, vie-lä-kään, vie-vät, vii-des, vii-kos-sa, vii-me, vii-mei-nen, vii-mei-sen, vii-mei-ses-sä, vii-mei-set, vii-mei-set-kin, vii-sa-ri, vii-si, vii-ta-ta, voi-ma, voi-maa, voi-ma-kas, voi-mat, voi-ton, vuo-den, vuo-des-sa, vuo-hi, vuo-ri, vuo-ris-to, vuo-ro, vuo-ro-kau-den, vuo-si, vuo-siin, vuo-teen, vä-hen-tää, vä-hin-tään, vä-hän, vä-hä-tel-lä, vä-ki, vä-lis-sä, vä-lit-tää, yh-den, yh-des-sä, yh-teen-sä, yh-tei-nen, yh-tään, yk-si, yk-sin, yk-sin-ker-tai-nen, y-lit-se

 

van-haa, ra-haa, hil-jaa, a-jaa, juu-ri, jää-dä, ja-kaa, uh-kaa, lii-kaa, ta-kaa, jat-kaa, al-kaa, lu-kee, ha-kee, kul-kee, las-kee, te-kee, kii-re, kii-tos, kuu-kau-si, kuu-si, laa-jen-taa, lau-laa, laa-tu, ih-met-te-lee, tu-lee, po-lii-si, luu-len, pa-luu, kuu-luu, lää-kä-ri, e-lää, maa-il-ma, val-mii-na, toi-mii, muu-ta-mi-a, muu-tok-si-a, muu-tos, muu-al-la, muu-ta-ma, mää-rä-tä, mää-rä, pai-naa, il-me-nee, nii-tä, e-nää, kaup-paa, kai-paa, so-pii, pyy-tää, e-nem-pää, pää-joh-ta-ja, pää-hän, pää-tös, nau-raa, ken-raa-li, seu-raa-va, roo-li, saa-ri, o-saa, saa-da, pää-see, mer-kit-see, nou-see, et-sii, suu-rin, suu-ri, py-syy, il-moit-taa, os-taa, aut-taa, muis-taa, ra-ken-taa, nos-taa, hoi-taa, kan-nat-taa, o-dot-taa, joh-taa, ot-taa, an-taa, kap-tee-ni, läh-tee, miet-tii, on-nis-tuu, kult-tuu-ri, tuu-li, pys-tyy, syn-tyy, liit-tyy, täy-tyy, kään-tää, kä-sit-tää, kier-tää, e-dis-tää, viet-tää, heit-tää, yh-dis-tää, jär-jes-tää, se-lit-tää, ve-tää, kes-tää, näyt-tää, pi-tää, kas-vaa, vaa-tii, vii-des, vii-mei-nen, vii-mek-si, ke-vää-nä, vää-rin, sel-vää, päi-vää, hy-vää, ol-len-kaan, mu-kaan-sa, ku-kaan, kos-kaan, kui-ten-kaan, mu-kaan, liik-keen, jäl-keen, kaik-kiin, kau-pun-kiin, kiin-nos-taa, kiin-ni, jouk-koon, lu-kuun, kuun-nel-la, al-kuun, kään-tää, yk-si-kään, ke-nen-kään, vie-lä-kään, tie-ten-kään, kään-tyi, mi-ten-kään, mi-hin-kään, myös-kään, mi-kään, pit-kään, po-ti-laan, sai-raa-laan, ker-ral-laan, en-nal-laan, tul-laan, pai-kal-laan, ta-val-laan, par-hail-laan, ol-laan, suun-nil-leen, puo-leen, mie-leen, it-sel-leen, uu-del-leen, jäl-leen, y-leen-sä, e-del-leen, tul-leet, ol-leet, liik-keel-lä, liik-kuu, liik-keel-le, maa-liin, vä-liin, liit-ty-vä, liit-tyi, liit-ty-vi-ä, liit-ty-vät, liit-to, liit-tyy, e-päil-lään, me-neil-lään, mil-lään, mie-lel-lään, a-ja-maan, jat-ka-maan, uu-den-maan, ker-to-maan, vas-taa-maan, is-tu-maan, toi-mi-maan, pu-hu-maan, a-se-maan, ko-ti-maan, hoi-ta-maan, o-dot-ta-maan, saa-maan, maa-il-maan, ha-ke-maan, an-ta-maan, ot-ta-maan, kat-so-maan, mak-sa-maan, o-maan, var-maan, o-le-maan, voi-maan, sa-maan, muut-tu-vat, muut-ta-nut, muut-tuu, muut-tu-nut, muut-taa, ryh-mään, miet-ti-mään, läh-te-mään, käy-mään, et-si-mään, käyt-tä-mään, e-lä-mään, te-ke-mään, mu-ka-naan, ai-koi-naan, ai-ka-naan, ko-ko-naan, hä-neen, ko-neen, mo-neen, ää-neen, voi-neet, käy-neet, jou-tu-neet, jää-neet, teh-neet, saa-neet, niin-kään, niis-sä, niis-tä, pääl-lik-kö, pääl-lä, pääl-le, pääs-seet, pääs-tään, pääs-syt, pääs-sä, pääs-tä, suo-raan, o-saan, to-sis-saan, huo-lis-saan, saat-ta-nut, saat-tai-si, saat-ta-vat, run-saat, saat-toi, saat-taa, sel-lai-seen, hy-väk-seen, tu-lok-seen, pää-tök-seen, e-rik-seen, toi-seen, e-siin-tyi, uu-siin, saa-tai-siin, toi-siin-sa, e-siin-tyy, voi-tai-siin, e-siin, siir-ty-ä, siir-ty-nyt, siir-tää, siir-tyi, siir-tyy, nou-suun, suun-nil-leen, suun-taan, ti-lai-suus, te-ol-li-suus, o-suus, mis-sään, si-sään, to,de-taan, ker-taan, muu-te-taan, ja-e-taan, tar-jo-taan, va-li-taan, van-taan, las-ke-taan, kor-kein-taan, ai-o-taan, vaa-di-taan, jou-du-taan, o-sal-taan, teh-taan, uu-des-taan, us-ko-taan, kat-so-taan, mak-se-taan, ker-ro-taan, toi-sis-taan, tun-ne-taan, toi-min-taan, pu-hu-taan, suo-ras-taan, an-ne-taan, sa-no-taan, o-do-te-taan, ha-lu-taan, o-te-taan, oi-ke-as-taan, ai-no-as-taan, koh-taan, suun-taan, tar-vi-taan, puo-les-taan, vas-taan, hi-taas-ti, täy-teen, pis-teen, kä-teen, lii-ken-teen, kah-teen, e-tu-kä-teen, tai-teen, suh-teen, ti-lan-teen, uu-teen, yh-teen, yh-teen-sä, vaih-tees-sa, pis-teet, vaat-teet, ta-voit-teet, tun-teet, vie-tiin, jou-dut-tiin, ol-tiin, käy-tiin, käy-tet-tiin, an-net-tiin, näh-tiin, to-det-tiin, o-tet-tiin, ker-rot-tiin, e-si-tet-tiin, pi-det-tiin, va-lit-tiin, saa-tiin, teh-tiin,ko-tiin, hoi-toon, joh-toon, kun-toon, tääl-tä, tääl-lä, pöy-tään, y-li-pää-tään, y-ri-te-tään, pääs-tään, pää-tään,mis-tään, tie-de-tään, e-si-te-tään, sää-de-tään, ke-tään, py-ri-tään, it-ses-tään, vii-meis-tään, sen-tään, käy-te-tään, yh-tään, vä-hin-tään, pel-käs-tään, mie-les-tään, pi-de-tään, mi-tään, tai-vaan, ar-vi-oi-da, luo-da, tuo-da, voi-da, saa-da, koh-de, tie-de, to-de-ta, hoi-de-taan, tai-de, to-de-taan, i-de-a, läh-de, tie-de-tään, suh-de, sää-de-tään, pi-de-tään, vaa-di-taan, ra-di-o, mil-jar-di-a, eh-do-tus, mah-do-ton, mah-do-ton-ta, o-do-te-taan, myy-dä, vie-dä, jää-dä, käy-dä, näh-dä, pi-dä, tie-dä, teh-dä, ha-lu-sin, ha-e-taan, ha-ke-mus, ha-ke-maan, ha-ke-a, ha-lu-an, ra-ha, tur-ha, pa-ha, ha-lu-ai-si, ha-lu-taan, ha-lu-a-vat, ha-lu-si, ha-lu-a, van-ha, ai-he, he-rät-tää, pu-he, pu-he-lin, per-he, he-ti, ke-hi-tys-tä, hi-taas-ti, ke-hi-tyk-sen, vä-hi-tel-len, ke-hi-tys, mie-hi-ä, o-hi, ho-tel-li, van-ho-jen, van-ho-ja, pu-hu-maan, pu-hu-vat, pu-hu-nut, pu-hu-taan, pu-hu-a, hy-väk-sy-ä, hy-vä, hy-vin, hä-vi-si, hä-nel-tä, y-hä,hä-nen, ja-e-taan, tai-tei-li-ja, o-mis-ta-ja, rat-kai-su-ja, sar-ja, sa-no-ja, laa-ja, mar-ja, oh-jaa-ja, toi-mit-ta-ja, o-pet-ta-ja, van-ho-ja, val-men-ta-ja, a-ja-tel-la, pää-joh-ta-ja, kir-jai-li-ja, tut-ki-ja, kir-ja, tie-to-ja, a-ja-tus, joh-ta-ja, tar-jo-si, jo-kai-sel-le, kir-jo-ja, jo-kai-sel-la, tar-jo-taan, tar-jo-ta, jo-hon-kin, jo-kin, jo-ko, jo-ta-kin, jo-kai-nen, jo-hon, jo-ten, jo-tain, jo-ku, jo-ta, jo-ka, ju-tun, näyt-te-li-jä, te-ki-jä, jä-sen, nel-jä, uh-ka, mu-ka, va-ka-vas-ti, kau-ka-na, mat-ka, al-ka-nut, paik-ka, poi-ka, juk-ka, ai-ka, mu-ka-na, ai-ka-na, kos-ka, ko-ke-mus, sel-ke-äs-ti, kos-ke-van, ha-ke-a, lu-ke-a, oi-ke-as-sa, kor-ke-a, kes-ke-nään, kos-ke-vat, vä-ke-ä, vai-ke-aa, ke-hi-tys, ke-säl-lä, ke-vääl-lä, oi-ke-a, tär-ke-ä, vai-ke-a, mu-siik-ki, e-si-merk-ki, hen-ki-lö, tu-ki, tut-ki-ja, pank-ki, äk-ki-ä, mer-ki-tys, la-ki, kau-pun-ki, tut-ki-mus, kaik-ki, ko-ne, viik-ko, ko-va, ko-ko-naan, ma-ku, las-ku, ku-nin-gas, lu-ku, jouk-ku-e, e-lo-ku-va, ku-va, jo-ku, ky-sy-ä, ny-ky-ään, ky-sy-mys, i-kä-vä, kä-si-tel-lä, lää-kä-ri, kä-si, kä-det, pelk-kä, pääl-lik-kö, a-ja-tel-la, mat-kal-la, il-lal-la, la-ki, a-lu-eel-la, al-la, mi-nul-la, heil-le, kai-kil-le, meil-le, pääl-le, o-le-va, hä-nel-le, mi-nul-le, al-le, va-li-ta, hal-li-tus, o-li, pa-lo, va-lo, o-lo, ta-lo, e-lo-ku-va, kel-lo, kou-lu, lu-ke-a, kou-lu-tus, lu-ku, kes-kus-te-lu, a-lu-e, ly-hyt, näyt-te-ly, yl-lä, lä-het-tää, ym-pä-ril-lä, jäl-jel-lä, lä-hes, sil-lä, vie-lä, ma-ku, il-ma, tun-te-ma-ton, tun-nel-ma, ta-pah-tu-ma, on-gel-ma, voi-ma-kas, voi-ma, oh-jel-ma, a-se-ma, maa-il-ma, sa-ma, o-ma, nu-me-ro, me-ri, kol-me, ni-mi, ih-mi-nen, vai-mo, mu-ka-va, mu-siik-ki, kyl-mä, ryh-mä, e-lä-mä, a-voin-na, ta-ri-na, huo-men-na, sa-na, ai-na, lii-ken-ne, tun-ne, ti-lan-ne, mo-ni, ni-mi, e-ni-ten, pie-ni, hie-no, kei-no, no-pe-a, ai-no-as-taan, ai-no-a, no-pe-as-ti, nu-me-ro, ny-kyi-sin, nä-mä, si-nä, mi-nä, pa-luu, lu-pa, pa-ran-taa, kaup-pa, pa-rem-pi, pa-ras, no-pe-a, o-pe-tus, pe-li, op-pi-laat, so-pi-va, op-pi-a, pa-rem-pi, pi-tää, po-jat, help-po, po-lii-si, pu-don-nut, lop-pu, pu-he, pu-he-lin, pu-nai-nen, pu-to-si, py-sy-ä, py-syy, py-ri-tään, ym-pä-ris-tö, ym-pä-ril-lä, ym-pä-ri, vaa-ra, ra-ken-nus, ra-ja, seu-ra, koi-ra, seu-ra-ta, ra-di-o, ra-ha, her-ra, tuo-re, kii-re, his-to-ri-a, toh-to-ri, mi-nis-te-ri, y-ri-tys, ym-pä-ri, nuo-ri, pro-fes-so-ri, pa-ri, suu-ri, e-ri, juu-ri, nu-me-ro, e-ro, mää-rä-tä, mää-rä, kun-nos-sa, sa-ma, o-sa, a-se-ma, taak-se, seit-se-män, it-se, se-kä, kuu-si, po-lii-si, vuo-si, vii-si, a-si-a, si-nä, uu-si, yk-si, kak-si, so-pi-va, ta-so, so-pi-mus, i-so, pro-fes-so-ri, nou-su, rat-kai-su, sy-dän, py-sy-ä, hy-väk-sy-ä, ky-sy-mys, e-lä-mäs-sä, i-sä, yh-teen-sä, mis-sä, täs-sä, jo-ta-kin, mon-ta, joh-ta-ja, te-ki-jä, te-ol-li-suus, näyt-te-ly, ta-voi-te, kes-kus-te-lu, te-os, mi-nis-te-ri, leh-ti, en-ti-nen, teks-ti, äi-ti, ti-lan-ne, no-pe-as-ti, he-ti, reh-to-ri, his-to-ri-a, vaih-to-eh-to, joh-to, toh-to-ri, voit-to, tie-to, liit-to, au-to, y-li-o-pis-to, to-del-la, jut-tu, tu-los, tu-los-sa, tu-li, myy-ty, syn-ty-ä, ty-tär, käy-tet-ty, liit-ty-vät, teh-ty, teh-tä-vä, hän-tä, tä-tä, yh-tä, tä-mä, si-säl-tö, ym-pä-ris-tö, jär-jes-tö, läh-tö, käyt-tö, tyt-tö, va-paa, toi-mi-va, va-lin-ta, va-li-ta, seu-raa-va, rou-va, vah-va, e-lo-ku-va, ko-va, ku-va, ve-li, ve-si, ve-tää, o-vi, ar-vi-oi-da, ki-vi, toi-vo, ar-vo, kas-vu, si-vu, liit-ty-vä, ys-tä-vä, i-kä-vä, sel-vä, päi-vä, vä-hin-tään, teh-tä-vä, vä-hän, hy-vä, sa-dan, vuo-si-sa-dan, e-del-li-nen, to-del-li-nen, e-del-lä, uu-del-leen, to-del-la, kuu-den, ve-den, mai-den, uu-den, vii-des, e-des-tä, kah-des-ti, kä-des-sä, uu-des-taan, vuo-des-sa, e-des-sä, yh-des-sä, vuo-det, to-det-tu, leh-det, kä-det, uu-det, ko-din, äi-din, to-dis-taa, e-dis-tää, yh-dis-tys, yh-dis-tää, joh-dol-la, pu-don-nut, ka-don-nut, tie-don, joh-dos-sa, muo-dos-tuu, joh-dos-ta, tie,dos-sa, eh-dot-taa, tie-dot, o-dot-taa, e-dus-kun-ta, e-dus-taa, e-dus-ta-ja, pi-dän, sy-dän, tie-dän, mei-dän, hei-dän, hal-li-tus, han-ke, maa-han, i-han, har-va, har-voin, rau-has-sa, lä-hel-lä, hel-pos-ti, van-hem-pi, van-hem-mat, vä-hem-män, myö-hem-min, hen-ki, hen-ki-lö, hen-gen, her-ra, het-ki, lä-het-tää, hil-jaa, mi-hin-kään, mui-hin, hin-ta, vä-hin-tään, lä-hin-nä, his-to-ri-a, ke-hit-ty-nyt, ke-hit-tää, jo-hon-kin, se-hän, pää-hän, hän-tä, tä-hän, vä-hän, jak-saa, a-jal-ta, no-jal-la, poh-jal-ta, laa-jan, tut-ki-jan, o-pet-ta-jan, kir-jan, a-jan, kir-jas-to, kir-jas-sa, a-jas-sa, pal-jas-taa, pe-laa-jat, a-jat-te-lee, o-pet-ta-jat, kir-jat, po-jat, jat-kaa, laa-jen-taa, tyt-tö-jen, ki-so-jen, jouk-ko-jen, van-ho-jen, tie-to-jen, kär-jes-sä, jär-jes-tö, jär-jes-tää, joh-ta-va, joh-tuu, joh-to, pää-joh-ta-ja, joh-ta-ja, pal-jol-ti, tar-jol-la, jol-loin, jon-kin, pal-jon, jon-ka, jos-ta-kin, jos-sa-kin, jos-tain, jos-sain, jos-kus, jot-kut, jot-ka, jul-ki-nen, jul-ki-sen, jul-kais-tu, jäl-jel-lä, jäl-leen, jäl-keen, nel-jän, jär-ven, jär-jes-tö, jär-jes-tää, jät-ti, jät-tää, kah-vi, kah-des-ti, kah-teen, kah-dek-san, kak-si, kal-li-o, pai-kal-laan, mat-kal-la, pai-kal-la, kan-ta, luo-kan, tek-nii-kan, kan-sa, kan-taa, kan-nat-taa, kan-nal-ta, kas-vat-taa, a-si-a-kas, voi-ma-kas, pai-kas-sa, kas-vot, kas-vu, kas-vaa, kat-so-a, kat-so-maan, kat-soo, het-kek-si, kes-kel-le, kel-paa, kes-kel-lä, kel-lo, het-kel-lä, ken-täl-lä, ra-ken-nus, lii-ken-ne, ken-raa-li, ra-ken-taa, het-ken, ker-to-ja, ker-roin, ker-ral-la, ker-to-a, ker-toi, ker-ran, kes-kus, kes-kei-nen, kai-kes-ta, kes-kus-te-lu, kes-tää, kes-kel-lä, las-ket-tu, äs-ket-täin, kil-pai-lu-a, kil-pai-lu, kai-kil-la, kai-kil-le, kum-pi-kin, jos-sa-kin, muu-ten-kin, tie-ten-kin, jo-kin, ai-na-kin, kui-ten-kin, kir-jai-li-ja, kir-ja, kir-joit-taa, kai-kis-ta, kai-kis-sa, kes-kit-ty-ä, mer-kit-tä-vä, mer-kit-see, koh-de,koh-ta-lo, koh-tee-na, koh-ta, koh-ti, kol-mas, vii-kol-la, kol-me, us-kon, vii-kon, kor-ke-al-la, kor-kein, kor-kein-taan, kor-ke-a, kos-ki, jat-kos-sa, jou-kos-sa, kos-ka, kul-jet-ta-ja, kul-kee, kul-ta, kum-pi-kin, se-kun-ti, e-dus-kun-ta, kun-ta, kun-nos-sa, kun-nes, kun-ta, kes-kus, kes-kus-te-lu, jos-kus, kut-su-a, kut-sut-tu, vai-kut-taa, kyl-mä, kyl-lä, kym-me-ni-ä, kym-me-nen, jyr-käs-ti, pel-käs-tään, lah-ti, lah-ja, a-lal-la, il-lal-la, ti-lal-le, pa-lan-nut, pe-lan-nut, a-lan, ti-lan-ne, lap-sil-le, lap-si, las-ku, las-ke-nut, las-ke-a, a-las, ja-lat, ti-lat, leh-to, leh-det, leh-ti, puo-lel-ta, mie-lel-lään, puo-lel-le, puo-lel-la, mo-lem-pien, mo-lem-mat, o-lem-me, luu-len, mie-len, a-ja-tel-len, tu-len, ei-len, o-len, ol-les-sa, mie-les-sä, puo-les-ta, o-sa-puo-let, kap-pa-let-ta, o-let, puo-let, vä-lil-le, vä-lil-lä, lin-ja, pu-he-lin, va-lin-ta, lin-na, ta-val-lis-ta, lis-ta, vä-lis-sä, y-lit-tää, lit-ra, vaa-lit, va-lit-tu, se-lit-tää, va-lon, ta-lon, lop-pu, lop-pu-a, ta-los-sa, tu-los, tu-los-sa, u-los, ur-hei-lun, jou-lun, ot-te-lun, kil-pai-lun, kou-lun, ha-lun-nut, rei-lus-ti, ot-te-lus-sa, kou-lus-sa, a-lus-sa, a-ja-tel-lut, pal-ve-lut, tul-lut, ol-lut, säi-lyt-tää, e-del-lyt-tää, läh-te-vät, läh-de, läh-tö, läh-te-ä, ky-län, län-nen, mah-do-ton, mah-tua, mak-saa, maa-il-mal-la, mal-li, sa-mal-la, oh-jel-man, suu-rim-man, hie-man, maa-il-man, il-man, mar-kal-la, il-mas-sa, sa-mas-ta, oh-jel-mas-sa, kol-mas, sa-mas-sa, o-le-mas-sa, var-mas-ti, muu-ta-mat, van-hem-mat, sa-mat, u-seim-mat, on-gel-mat, mat-ka, ni-mel-tä, ni-mel-lä, mel-kein, ko-men-ta-ja, huo-men-na, val-men-ta-ja, men-nä, mer-kit-tä-vä, mer-ki-tys, il-mes-tyy, il-mes-ty-nyt, mes-ta-ri, met-sä, ih-met-te-lee, met-ri, mik-si, mil-lä, mil-loin, läm-min, tar-kem-min, toi-min-ta, pa-rem-min, ai-em-min, myö-hem-min, val-mis-taa, o-mis-taa, o-mis-ta-ja, te-ke-mis-tä, ih-mis-ten, mis-sä, mit-kä, toi-mit-ta-ja, mon-ta, ha-ke-muk-set, so-pi-muk-sen, ko-ke-mus, mus-ta, so-pi-mus, tut-ki-mus, mut-ta, ky-sy-myk-set, nä-ke-mys, ky-sy-mys, kyl-män, e-nem-män, seit-se-män, e-lä-män, vä-hem-män, e-nem-män, ym-mär-tää, e-lä-mäs-sä, sil-mät, ran-nal-la, en-nal-laan, kan-nal-ta, ik-ku-nan, lin-nan, ta-ri-nan, hin-nan, sa-nan, ik-ku-nas-ta, mark-ki-nat, kun-nat, sa-nat, kan-nat-taa, tun-nel-ma, kuun-nel-la, hä-nel-tä, nel-jä, pie-nem-pi, e-nem-män, to-del-li-nen, y-lei-nen, yh-tei-nen, vii-mei-nen, täl-lai-nen, ih-mi-nen, nai-nen, kym-me-nen, me-nes-tys, kun-nes, men-nes-sä, me-net-tää, jä-se-net, pie-net, ra-ken-net-tu, tun-net-tu, ku-nin-gas, lää-nin, e-nin-tään, käyn-nis-sä, mo-nis-sa, kau-nis, on-nis-tu-nut, mi-nis-te-ri, mai-nit-tu, kun-nol-la, a-sun-non, luon-non, kiin-nos-taa, me-nos-sa, kun-nos-sa, nos-taa, pai-not-taa, sa-not-tu, si-nul-le, mi-nul-la, mi-nul-le, si-nun, mi-nun, ra-ken-nus, en-nus-taa, tun-nus-taa, mi-nus-ta, pe-lan-nut, op-pi-nut, tuo-nut, sa-no-nut, ta-pah-tu-nut, ha-lun-nut, mi-nut, saa-nut, py-sy-nyt, kes-tä-nyt, nä-ky-nyt, eh-ti-nyt, men-nyt, näh-nyt, käy-nyt, syn-ty-nyt, näh-tiin, näh-dä, ta-pah-tu-ma, ta-pah-tu-a, ta-pah-tuu, pak-ko, pal-kin-to, pal-ve-lu, pal-jon, pan-kit, kau-pan, par-haat, par-hai-ten, par-hail-laan, pel-ko, pel-käs-tään, per-he, o-pet-taa, lo-pet-taa, o-pet-ta-ja, kaa-pin, pis-te, pis-tet-tä, y-li-o-pis-to, pit-käl-le, pit-kä, poh-joi-nen, poh-tia, poh-jal-la, lo-pul-li-nen, pul-lo, lo-pul-ta, kau-pun-ki, kau-pun-gil-la, pys-tyyn, pys-tyä, rak-kaus, ker-ral-la, ran-nal-la, pa-ran-taa, ker-ran, vie-ras, pa-ras, va-rat-tu, rat-kai-su, ver-rat-tu-na, suu-rem-pi, pa-rem-pi, saa-ren, me-ren, nuo-ren, ää-res-sä, suu-res-sa, vie-res-sä, suu-ret, nuo-ret, e-rik-seen, pe-ril-le, nuo-ril-le, ym-pä-ril-lä, au-rin-ko, te-at-te-rin, vää-rin, mää-rin, ki-lo-met-rin, suu-rin, ym-pä-ris-tö, pii-ris-sä, suo-rit-taa, y-rit-tää, vuo-ros-sa, me-ri-ros-vo, ko-rot, rot-ta, pe-rus-taa, pe-rus-tuu, ryh-mä, o-sak-si, o-sal-lis-tua, o-sal-ta, ta-san, o-san-nut, kah-dek-san, san-ka-ri, o-sas-to, run-sas, toi-sek-si, sel-ke-ä, ih-mi-sel-le, sel-vä, sel-vit-tää, sel-lai-nen, sel-väs-ti, vii-mei-sen, jä-sen, ny-kyi-sen, jo-kai-sen, lap-sen, toi-sen, ih-mi-sen, y-lei-ses-ti, it-ses-tään, il-mei-ses-ti, täl-lai-set, ky-sy-myk-set, a-ja-tuk-set, e-ri-lai-set, a-set-taa, toi-set, tu-lok-set, sik-si, lap-sil-le, sil-mät, sil-loin, sil-li, sim-puk-ka, yk-sin, ny-kyi-sin, sin-ne, en-sin, ta-kai-sin, to-sis-saan, e-sit-te-ly, kä-sit-tää, e-sit-te-lee, sit-ten, ta-son, i-son, suh-de, a-sun-to, kut-sut-tu, nous-sut, syn-ty-ä, syk-syn, syn-ty-nyt, pääs-syt, si-säl-tö, ke-säl-lä, si-säl-lä, i-sän-tä, i-sän, yh-dek-sän, ke-sän, tah-to-a, tal-vel-la, taus-tal-la, vas-tan-nut, muis-tan, tar-vi-ta, tar-kas-ti, tar-jo-us, tar-peek-si, teh-tä-vät, teh-tä-vä, teh-das, teh-ty, teh-dä, kä-si-tel-lä, näy-tel-mä, ho-tel-li, ku-vi-tel-la, a-ja-tel-la, e-ri-lais-ten, e-läin-ten, pien-ten, par-hai-ten, las-ten, kui-ten-kaan, ter-ve-ys, pe-rus-tet-tu, käy-tet-ty, tik-ku, y-ri-tin, mi-nuu-tin, en-tis-tä, tun-te-ma-ton, mah-do-ton, kii-tos, muu-tos, au-tot, tot-ta, a-ja-tuk-set, o-pe-tuk-sen, tul-la, tul-lut, tun-te-ma-ton, tun-nel-ma, tun-nus-taa, tun-ne, tun-ti, tur-haan, tur-ha, il-moi-tus, eh-do-tus, vas-tus-taa, o-pe-tus, a-ja-tus, tar-koi-tus, tut-ki-a, tut-tu, tut-ki-ja, muis-tut-taa, tut-ki-mus, kä-si-tyk-sen, yh-dis-tys, me-nes-tys, yl-lä-tys, kä-si-tys, tyt-tö, täl-lai-set, ken-täl-lä, y-ri-tän, tän-ne, ty-tär, tär-kein, tär-ke-ä, täs-tä, täs-sä, käy-tön, ym-pä-ris-tön, ty-tön, val-ta-va, val-mis-taa, val-koi-nen, ta-val-li-nen, val-ti-o, val-mis, van-hem-mat, van-ha, ai-van, var-hain, var-ma, var-mas-ti, ku-vas-sa, vas-ta-ta, vas-taus, ko-vas-ti, päin-vas-toin, pu-hu-vat, seu-raa-vat, ku-vat, saa-vat, o-vat, tal-vel-la, jär-ven, ki-ven, tal-ven, o-ven, ver-rat-tu-na, tar-vet-ta, vet-tä, vil-kais-ta, tar-vin-nut, ko-vin, hy-vin, vir-nis-tää, vah-vis-taa, päi-vit-täin, tar-vit-see, vit-si, toi-von, kas-vot, a-vul-la, lu-vun, kas-vun, sel-väk-si, hy-väk-sy-ä, hy-väl-tä, päi-väl-lä, teh-tä-vän, yl-lät-tä-vän, riit-tä-vän, hy-vän, päi-vän, päi-väs-sä, sel-väs-ti, läh-te-vät, teh-tä-vät, me-ne-vät, pää-se-vät, hy-vät, ei-vät, kans-saan, kans-sa, kult-tuu-ri-a, kult-tuu-ri, kult-tuu-rin, par-hai-ten, ur-hei-lu, hei-dän, hoi-de-taan, hoi-to, hoi-taa, pu-hui, huo-li, huo-lis-saan, huo-men-na, huo-li-mat-ta, kir-jai-li-ja, si-joi-tet-tu, poh-joi-nen, joi-ta-kin, joi-hin, joi-den, jou-dut-tiin, jou-kon, jou-tu-a, jou-du-taan, jou-kos-sa, kai-kil-la, rat-kai-su, kai-vaa, mu-kai-ses-ti, jo-kai-nen, ta-kai-sin, kuu-kau-si, kau-si, kau-nis, kau-ka-na, kau-pun-ki, kei-no, tär-kei-tä, kes-kei-nen, oi-keu-den, kie-li, kie-len, mel-koi-nen, koi-ra, val-koi-nen, tar-koi-tus, kou-lu, kou-lus-sa, kou-lu-tus, kui-ten-kaan, kui-ten-kin, kuo-pi-a, käy-tös-sä, käy-dä, mil-lai-nen, e-ri-lai-nen, ti-lai-suus, täl-lai-nen, lai-tu-ri, sel-lai-nen, lau-laa, lau-an-tai, y-lei-sö, jol-lei, y-lei-nen, i-loi-nen, kuu-lui, luo-pu-a, luo-da, löy-det-ty, löy-tää, ko-ti-mai-nen, mai-nit-tu, vii-mei-se-nä, ar-mei-ja, vii-mei-nen, mei-tä, mie-li, mie-lel-lään, mie-les-tä-ni, mie-het, mui-ta-kin, mui-hin, muo-to, muo-dos-tua, myö-hään, myö-hem-min, pu-nai-nen, nai-nen, nau-raa, pai-nei-ta, neu-vo-tel-la, sa-noi, nou-su, nou-see, nou-si, nuo-ril-le, nuo-ret, nuo-ri, näi-hin, näi-tä, pai-naa, pai-kal-laan, kil-pai-lu, pai-kal-la, pie-nem-pi, pie-ni, poi-ka, puo-lel-la, puo-li, e-päi-lee, päi-vään, päi-vä, päi-vä-nä, pöy-däl-le, pöy-tä, rau-ta, rau-ha, rei-lus-ti, ruo-ka, sai-raa-la, u-sei-den, sei-soi, u-sei-ta, seu-ra, seu-ra-ta, seu-raa-va, sei-soi, kat-soi, suo-rit-taa, suo-raan, py-syi, syi-tä, tai-de, tai-tei-li-ja, saat-tai-si, tors-tai-na, tiis-tai-na, tau-lu, tuot-tei-ta, tai-tei-li-ja, yh-tei-nen, tie-dos-sa, tie-to-jen, tie-to, tie-dot, tie-ten-kin, toi-se-na, toi-vo, toi-mit-ta-ja, toi-mi-va, toi-set, toi-si-aan, toi-min-ta, toi-saal-ta, toi-nen, louk-kaan-tui, kaa-tui, on-nis-tui, is-tui, jou-tui, tuo-re, tuo-vat, tuo-da, tuo-tan-to, py-säh-tyi, il-mes-tyi, kään-tyi, e-ri-tyi-nen, työ-hön, yh-teis-työ, pi-täi-si, täy-si, täy-tyy, vai-mo, vai-ku-tus, vai-ke-a, vie-ras, vie-dä, vie-res-sä, vie-lä-kin, voi-ma, voi-mas-sa, kas-voi, voi-daan, vuo-ros-sa, vuo-si-na, vuo-si, väi-tel-lä, a-jois-sa, jois-sa-kin, jois-sa, si-joit-tui, si-joit-taa, kir-joit-taa, kaik-kiin, kaik-ki-al-la, kaik-kein, kaik-ki-a, kaik-ki, rat-kais-ta, jul-kais-tu, kor-kein-taan, tär-kein, mel-kein, oi-kein, kiel-tää, kiel-tä, poi-kien, kaik-kien, kuin-ka, käyt-täy-tyä, käyt-tö, käyt-töön, käyt-tää, e-ri-lais-ta, e-ri-lais-ten, täl-lais-ta, tuol-loin, mil-loin, jol-loin, sil-loin, luon-to-a, luon-to, luon-non, meil-tä, meil-le, meil-lä, har-mit-to-mien, o-mien, mies-tä, mies-ten, muis-taa, muis-ta, muis-tut-taa, myös-kään, kei-noin, sa-noin, näyt-te-ly, näyt-tää, pois-taa, pois-sa, päin-vas-toin, e-teen-päin, jos-sain, siel-tä, siel-lä, met-sien, uu-sien, vuo-sien, o-soit-ta-vat, soit-taa, o-soit-taa, sun-nun-tain, jos-tain, vuo-sit-tain, jo-tain, tais-tel-la, puit-teis-sa, yh-teis-tä, yh-teis-työ, tien-nyt, läh-tien, tois-ten-sa, tois-ten, tois-ta, työn-sä, yh-teis-työn, vaih-tees-sa, vaih-taa, vaih-to-eh-to, vaik-kei, vaik-ka-pa, vaik-ka, vien-ti, o-le-vien, a-voin, a-voin-na, har-voin, ta-voin, ta-voit-teet, voit-ta-ja, voit-taa, voit-to, his-to-ri-aa, vai-ke-aa, aa-mul-la, uu-des-taan, uu-det, uu-del-leen, uu-si, ää-res-sä, ää-ni, tär-ke-ää, to-si-aan, oi-ke-aan, kaik-ki-aan, ään-tä, ny-ky-ään, it-se-ään, kun-ni-ak-si, a-si-ak-kaat, oi-ke-al-la, al-ku, kaik-ki-al-la, al-le, al-kaa, am-pu-a, u-se-am-min, no-pe-am-min, an-net-ta-va, an-teek-si, kau-an, pi-an, an-taa, ar-mei-ja, ar-vo, kau-as, a-si-as-sa, no-pe-as-ti, te-at-te-ri, a-si-at, eh-do-tus, vaih-to-eh-to, eh-kä, el-lei, em-me, ai-em-min, ly-hy-en, nä-en, en-nus-taa, en-nal-laan, yl-lät-tä-en, en-ti-nen, en-sin, ku-lu-es-sa, et-si-ä, et-tä, ih-me, ih-mi-nen, ik-ku-na, il-mes-ty-ä, il-moi-tus, il-ma, maa-il-mas-ta, il-ta, in-nos-tu-nut, ir-ti, is-tu-maan, is-tu-a, it-ses-tään, it-sel-leen, it-se, te-ol-li-suus, ol-len-kaan, ol-la, on-nis-tu-a, on-nek-si, on-gel-ma, op-pi-laat, op-pi-a, os-taa, te-os, an-si-os-ta, ot-te-lu, ot-taa, ul-ko-na, ul-ko-mail-la, us-ko-a, yh-dis-tys, yh-teys, yh-dis-tää, yh-tei-nen, yh-dek-sän, yk-sin, yk-si, yl-lä-tys, yl-lä, ym-pä-ris-tö, ym-pä-ril-lä, ym-pä-ri, ym-mär-tää, ys-tä-vä, ai-he, ai-ka, ai-van, ai-na-kin, ai-na, au-tot, au-rin-ko, au-to, au-ki, ei-len, ei-kö, oi-ke-al-la, ar-vi-oi-da, oi-ke-as-sa, oi-ke-a, oi-keus, oi-kein, äi-din, äi-ti

 

kort-ti, aal-lot, aal-to, aa-vis-taa, ah-ke-ras-ti, ai-vas-taa, al-kaa, al-ku, alp-pi-ky-lä, ank-ka, ark-ki-teh-ti, as-kel, auk-ko, au-rin-ko, au-to-jen, aut-taa, dis-ko, eh-kä, eh-ti-nyt, en-ke-lit, en-sim-mäi-nen, en-sim-mäi-se-nä, hal-li, hal-pa, han-hi, har-ja, har-ras-tus, hei-nä-kuun, hel-le-aal-to, help-po, her-kut, her-ra, her-ras-mies, he-vo-nen, he-vo-sen, he-vos-ta, hi-das-tel-la, hi-ki, hil-jaa, hin-ta, hoi-va-ta, ho-pe-a, ho-tel-li, huu-li, hy-pä-tä, hy-vin, hy-vä, hä-nen, hän-tä, ih-me, ih-mis-ten, ik-ku-nal-la, ik-ku-nat, ik-ku-noi-ta, il-ta-päi-vän, in-nos-tu-nut, ir-vis-tää, it-kee, jal-ka, jal-ka-pal-lo, jal-koi-hin, joh-ta-ja, joh-ta-jat, joh-to, jo-ta, jou-lu, ju-nan, juu-resta, juu-ri, jäl-ki, jä-nis, jän-nit-tä-vä, jär-jes-ti, jär-vi, jät-ti-läi-nen, jät-tää, kaa-li, kah-des-sa, kah-vi, kah-vil-le, kak-si, kan-nu, kan-taa, kar-hu, kart-ta, kas-vot, kau-ka-na, kau-niis-ta, kau-nis, kaup-pa, kaup-pi-as, kau-pun-ki, kaut-ta, kei-nu, keit-ti-ös-sä, keit-to-kir-ja, kel-lo, ken-kä, kent-tä, ker-ho, ker-ran, ker-to-mus, kes-kus-te-lu, ke-säl-lä, ket-tu, ket-tu, kiel-to, kiin-nos-taa, kir-ja, kir-jan, kir-joit-taa, kir-jo-ja, kirk-ko, kis-so-ja, koi-ra, koit-taa, koi-vu, kol-me, kor-va, kos-ki, ko-tiin, ko-to-na, kul-ta, kurk-ku, kut-su, kuu-kau-des-sa, kuu-luu, ku-vat, kyl-ki, kyl-mäs-tä, kyl-py-huo-ne, kyl-py-lä, kym-me-nen, kynt-ti-lä, ky-sy-myk-set, ky-sy-mys, kä-det, kä-vel-lä, käy-dä, käär-me, lai-ne, la-kais-ta, lan-ka, la-pi-o, lap-set, lap-si, lap-sil-la, lau-an-tai-na, lau-lun, lau-se, leh-ti, lei-ja, lei-pä, lei-ril-lä, lei-vän, len-to-ken-täl-lä, le-pak-ko, le-ve-äs-ti, lii-ken-ne, liik-kui, lii-ma, lin-nun-ra-dan, lin-tu, lip-pu, lu-mi, luu-li, lä-het-tää, läh-te-nyt, lää-ke, lää-kä-ri, lää-kä-rin, lää-kä-rit, maa-nan-tai-na, mais-si, mais-taa, mai-to, mak-ka-raa, ma-ku, mar-ja, mark-ki-nat, mar-ras-kuun, mars-si-a, mat-kal-la, mat-kus-tel-la, mat-kus-ti, ma-to, me-ren, merk-ki, mes-ta-rit, me-tal-li, met-ri, met-sien, mie-het, mii-nus, min-ne, mi-nun, mui-ta, muo-to-ja, mus-ta, muu-ra-ta, muu-ta, muu-ta-man, mys-li, myö-hem-min, mä-ki, naa-pu-rin, nai-nen, nal-le, na-pit, ne-li-öi-tä, nel-jäl-lä, neu-la, ni-me-tä, no-pe-a, no-pe-as-ti, nu-me-ro, nu-me-roi-ta, nuo-ris-ta, nu-rin, nurk-ka, nää-tä, oh-je, oi-kei-ta, op-pi-las-ta, or-kes-te-ri, paik-ka, pai-ta, pal-kin-not, palk-ka, pal-mun, pa-lo-mie-het, pank-ki, pan-ta, pa-rem-mak-si, pe-lan-nut, pelk-kä, pel-lot, per-he, per-jan-tai-na, pe-ru-noi-ta, pe-rus-ti, pie-ni, pi-hal-la, pii-mä, pis-tää, pit-kä, poh-ja, poh-jaan, poi-ka, po-jal-le, po-jat, po-lii-si, polt-taa, por-taat, port-ti, pu-he-lin, pul-lot, puo-lel-le, puo-let, puu-tar-ha, puu-vil-la, py-säh-tyi, päi-vä, päi-vä-ko-din, päi-vä-nä, pää-si-äi-sen, pöy-tä, raa-pia, ran-nas-sa, ran-ta, ras-kas, rat-kai-su, rau-ta, ra-vin-to-la, rem-mi, ret-ki, ris-ti, ruo-ho, ruo-ka-pöy-dän, ruu-su-ja, ryh-mät, saa-lis, sai-raa-laan, san-ka-rit, san-ko, sa-no-ma-leh-ti, sa-vu, sei-nä, se-ka-lais-ta, sent-ti, sii-pi, siir-tyy, si-ka, silk-ki, si-nul-le, si-vu-ja, soit-taa, sol-mi-a, so-pi-vat, sor-mi, su-den, su-kel-lus-ve-neen, sun-nun-tai-na, suo-ma-lai-set, suo-sik-ki, su-si, suun-nis-taa, suu-ri, sy-dän, sän-ky, sään-tö, tah-ra, tai-tei-li-ja, tai-tei-li-jan, ta-kai-sin, ta-ka-na, tal-li, tal-vi, tans-si, tark-ka, tart-tu-a, ta-va-ran, tee-ri, teh-dä, teh-tä-vä, teh-tä-vät, teks-ti, temp-pu, te-rä, tie-de, tien-nyt, tie-tys-ti, tii-li, tik-ka, tois-taa, toi-vo, tui-jot-taa, tuo-li, tus-si, tut-ti, tuu-les-sa, tuu-li, tyt-tö, tyt-tö-jen, ty-tär, tyy-ty-väi-nen, työ-pöy-dän, tär-ke-ää, täs-tä, täy-del-li-nen, täy-si, täy-sin, tääl-lä, ui-da, ui-ma-hal-li, ui-ma-pu-ku, ui-ma-ri, ui-mi-nen, uit-taa, ur-hei-li-jat, ur-hei-lun, us-kal-taa, uut-ta, vaa-ra, vaih-de, vai-kei-ta, van-hem-mat, var-jo, var-ma, va-roi-tus, ve-nees-tä, verk-ko, vie-ras, vii-kol-la, vii-kon-lop-pu-na, vii-si, vil-je-li-jä, vil-je-li-jän, vil-la, vir-si, vi-ta-mii-ne-ja, voit-ta-jan, vuo-des-sa, vuo-hi, vuon-na, vuo-si, vuo-si-na, vuot-ta, vä-lil-lä, vält-tää, vää-rä, yh-del-lä, yh-des-sä, yh-dis-ti, yh-tei-nen, yh-tä, yk-si, yl-lä-tyk-se-nä, yl-lä-tys, ym-mär-si, ym-mär-tä-nyt, ym-pä-ri, yöl-lä, yö-pai-ta, äi-ti, är-ty-nyt, äs-ken, öl-jy

 

aal-to-ja, aa-mi-ais-ta, aa-mul-la, aa-mun, aat-to, aat-to-na, ai-dos-ti, ai-heut-ti, ai-kui-nen, ai-kui-si-a, ai-na, ai-nei-ta, ais-ti, ai-ta, ait-ta, ait-toi-hin, ai-vot, a-ja-tus, al-bu-mi, a-loit-taa, alp-pi, alp-pi-hiih-to, am-bu-lans-si, am-mat-ti, ark-ki-teh-ti, ar-pa-jais-ten, ar-vail-la, ar-va-ta, a-si-oil-ta, ast-ro-naut-tien, a-suk-kail-le, auk-ko, au-raus, au-rin-kois-ta, au-to, au-toil-la, au-tois-sa, au-tot, aut-toi, a-vain, a-va-ruu-des-sa, a-voin-na, ba-le-tis-sa, ba-naa-ne-ja, ba-naa-ni, del-fii-nien, e-des-sä-päin, eh-do-tus, ek-syin, e-lo-kuun, e-lo-ku-va, e-lo-ku-vaan, e-läin-la-je-ja, e-läin-lää-kä-ri, e-läin-tar-ha, e-läin-tar-han, e-nem-män, en-sim-mäis-tä, e-päil-lä, e-ri-lail-la, e-ri-lai-si-a, e-ri-lais-ten, e-si-neis-tä, e-te-läis-tä, et-si-tään, et-si-vä, e-tu-si-vul-la, fark-ku, far-kuis-sa, fil-meil-le, fluns-sa, fluns-sai-nen, ga-lak-si, go-ril-la, haa-mun, haa-veen, haa-veis-ta, haa-vi, haa-voit-tu-nut, hah-mo, hah-moil-le, hais-taa, hais-tel-la, ham-pais-ta, ham-pait-ten-sa, hans-ko-ja, ha-rak-ka, har-hail-la, harp-pu, har-ti-oil-le, har-ti-ois-ta, har-vi-nais-ta, har-vo-ja, has-su, haus-ka, haus-kas-ti, ha-vain-to, he-del-mä-veit-sel-lä, hei-laut-ti, hei-nien, hei-nä-kuu-ta, heit-to, heit-tää, hel-mi, hel-mi-kuun, hel-pos-ti, help-po, hen-gi-tys, hen-ki-lö, he-reil-lä, her-ne-keit-to, he-rä-si, he-rä-tä, he-ti, het-keen, het-ki, het-kit-täin, hi-das, hiek-ka-laa-ti-kol-la, hiek-ka-ran-nat, hie-no, hie-noin-ta, hie-not, hiih-tä-jät, hii-ren, hii-ren-hil-jais-ta, hii-ri, hii-va, hil-jai-set, hil-jais-ta, hir-vet, his-to-ri-a, hi-taas-ti, hi-taus, hiuk-ka-set, hiuk-set, ho-tel-li, hou-sut, hui-maus, huip-pu, hui-puis-ta, hui-pul-la, huol-to, huo-maut-taa, huo-men-na, huo-mi-o, huo-ne, huo-nee-seen, huo-neis-sa, hu-vi-puis-to, hy-my, hy-myi-li, hy-myil-lä, hy-my-jä, hyp-py, hyp-pyyn, häm-mäs-tyin, hä-mä-rä, hä-nel-lä, hän-tä, hä-tä, hää-pa-ri, hää-rii, i-hail-tu, i-has-te-li, ih-meis-sään, ih-mi-nen, ih-mi-si-ä, i-lah-duin, il-lal-li-sen, il-mais-ta, il-mas-toin-ti, il-me, il-mees-tä, il-meil-lä, il-mi-öis-sä, il-moit-taa, il-moit-tau-tui, i-loit-see, il-ta-päi-väl-lä, il-vek-sen, il-ves, i-mu-roin-ti, in-nois-saan, in-nol-la, in-nos-tuin, in-ti-aa-nit, it-ket-tää, it-ki, jak-so, jo-kai-sel-le, jo-not, jouk-ko, jouk-ku-een, jouk-ku-ees-sa, jou-lu-aat-to, juh-la-yön, juh-lien, jul-kais-ta, jul-ki-nen, ju-na, juok-si, juok-si-joi-ta, juok-si-vat, juos-ta, juos-tes-sa, juu-ret, jy-ri-si, jyr-käs-ti, jy-vät, jän-nit-ti, jän-ni-tys, jär-vet, jär-vien, jät-ti-läis-ten, jät-ti-mäis-tä, jää-kaap-pi, jää-te-lö-ä, kaa-doin, kaa-duin, kaa-pin, kaap-pi, kaa-to-paik-ka, kaa-tui, ka-duil-ta, kah-vin-keit-ti-men, kaik-ke-a, kaik-ki, kaik-ki-al-la, kaik-kiin, kai-paus, kak-ku, kak-so-set, ka-las-ta-jien, kalk-ki, kal-li-oil-ta, kal-li-on, kar-hu, kas-si, kas-tik-keen, kas-veis-ta, kas-vi-tie-tei-li-jäin, kas-voil-la, ka-teis-sa, kat-so-jan, kau-niil-la, kau-pas-sa, kau-pois-sa, kaup-pi-aal-le, kaup-pi-aan, kaup-pi-aat, kaup-pi-ai-den, kau-pun-gin, kau-pun-kien, kau-pun-kiin, ka-ve-reil-le, ka-ve-ri, ke-hoit-taa, kei-no, kei-noin, kei-nol-la, keit-ti-öis-sä, keit-ti-ön, keit-ti-ös-tä, keit-ti-öön, keit-to, keit-to-kir-ja, kek-si, kel-tais-ta, ken-tän, ker-ro-taan, kes-kus-te-lu, ke-sä, ke-säis-tä, ke-säl-lä, ke-sä-mö-kil-lä, ket-ju, ket-tu, ke-vy-es-ti, ke-väis-tä, ke-vääl-lä, kie-leen, kiel-let-ty, kier-ros, kier-tää, kiil-to, kiil-tä-väl-le, kiil-tä-vään, kii-re, ki-lo-met-rin, kil-pai-lu, kil-pai-luis-sa, kil-pai-lut, kink-ku, kir-ja, kir-jai-li-ja, kir-jain-ta, kir-jas-tot, kir-je, kir-jeis-sä, kir-jois-sa, kir-jo-jen, kirp-pu, kirp-pu-to-ri, ki-vet, ki-vi-la-jeis-ta, koi-rien, koi-vu, koi-vun, ko-ju, ko-keis-sa, ko-ko-naan, ko-ko-nais-ta, kol-me-tois-ta, ko-neil-le, ko-neis-ta, kor-ke-al-la, kor-keil-la, kor-keim-pien, kor-kein, kor-keis-sa, kor-keut-ta, kork-kiin, kort-ti, ko-ru-ja, kor-vaan, kor-vien, kos-mo-naut-ti-a, ko-ti-e-läin-ten, ko-tiin, ko-ti-mais-ta, kouk-ku, kou-lu, kou-luis-sa, kou-lu-lais-ten, ko-va, kruu-nun, kuis-ka-si, kuk-kien, kul-je-tuk-set, kul-ku-neu-voil-la, kum-mas-te-lee, kuo-ret, kuo-ri, kuor-sa-ta, ku-pin, kurk-ku, kut-suin, kuu-kau-den, kuu-kau-si, kuu-kaut-ta, ku-vail-la, ku-vien, ku-vi-oil-la, ky-ky, ky-lien, kyl-mä, kyl-py-am-mees-sa, kylt-ti, kym-me-nien, ky-nä, ky-sy-myk-seen, ky-syy, kyy-dis-sä, kyy-ne-leet, kyy-ti, kät-köis-sä, käy-tä-vä, käyt-täy-ty-mi-nen, käyt-täy-ty-ä, kään-ty-ä, käär-meil-lä, köy-hä, laa-tik-ko, lah-ja, lai-neil-la, lait-teet, lai-voil-la, la-ki-mies, lam-pais-ta, lant-tu, las-ku, las-ten-tar-hois-sa, lau-an-tai-na, lauk-ka, lauk-ku, lau-luis-sa, lau-seis-ta, laut-ta, leh-tien, lei-jo-nien, leik-ke-jä, leik-ki, leik-ki-vät, leik-ki-ä, len-nol-la, le-vy-jä, li-ha-pul-li-a, lii-ke-mies, lii-ken-ne, lii-ket-tä, liik-keis-tä, liit-to-jen, lii-vi, lin-joil-le, lin-naan, lin-nun, lo-mail-la, lom-pak-ko, lop-pu-vuot-ta, lo-pus-sa, lu-et-te-lo, luis-te-li, luis-ti-met, lu-ki-joil-le, lu-ku-vuon-na, lu-mi-peit-teen, luok-ka, luok-ka-to-ve-ri, luon-ne, luon-nol-li-ses-ti, luon-nos-sa, luon-to, luot-ta-mus, luot-ta-vai-nen, luot-ta-vat, lu-pa, lu-pauk-si-a, lu-paus, lu-vul-ta, ly-hy-et, ly-hyt, lyi-jy, lä-heis-ten, läh-te-ä, läh-tö, läh-tö-ruu-tuun, läm-pö, län-nen, län-si, lää-ket-tä, lää-kä-reis-tä, lää-kä-rien, löy-det-ty, löy-tää, maa-il-mal-le, maa-lauk-set, maa-laus, maa-nan-tai-na, maa-nan-tais-ta, maan-tiel-lä, maan-tiet, maa-pal-lon, mah-dol-li-suus, mai-don, mak-su, ma-ku, mar-ja, mat-ka, mat-kai-li-joil-le, maus-teet, maus-tet-tu, me-hi-läis-ten, meil-le, meil-lä, mel-kein, men-nei-tä, me-res-tä, me-ri, mer-keis-sä, mes-ta-rien, met-säs-tä-jät, mie-les-tä-ni, mie-li-pi-de, mies-tä, mie-tit-ty, miet-ties-sä, miet-ti-neet, miet-ti-ä, mik-ro, mi-kä, min-ne, mi-nul-la, mi-ten, mit-ta, mit-ta-reil-la, mit-tauk-set, mo-lem-mat, mo-nien, mon-ta, muil-le, muis-taa, muis-to, muis-tot, muis-tut-taa, mu-ka-na, mu-ka-naan, munk-ki, muo-dos-tu-a, muo-vi, mu-se-ois-sa, mu-siik-ki, mu-siik-ki-a, mu-siik-kiin, mus-tien, muut-tu-neet, myrk-ky-käär-mei-tä, mys-li, myy-dä, myy-jä, myy-jät, myyn-ti, myy-rä, myy-ty, myö-häs-sä, myö-häs-tyin, myö-häs-tyy, myön-si-vät, mää-rä, mö-kil-lä, naa-pu-reil-ta, naar-muil-la, nais-ten, na-pin, nau-hat, nau-rat-taa, nau-roin, nei-ti, ne-li-öis-tä, neu-voin, neu-vois-ta, nilk-ka, nilk-ka-su-kat, ni-mi, ni-mien, ni-mi-kylt-te-jä, ni-mi-ä, no-jaan, nol-la, nos-taa, nous-ta, nu-keil-la, nuk-ke, nuk-ku-a, nuk-kui, nuk-ku-maan, nu-kuin, nu-me-ro, nu-me-roin, nu-me-rois-sa, nuo-rem-pien, nuo-re-na, nuo-res-ta, nuo-ret, nuo-ri, ny-ky-ään, nyök-kä-si, näh-dä, näh-tiin, näyt-te-li-jä, näyt-te-ly, näyt-tä-mö, näyt-tä-mön,o-do-te-taan, o-dot-ta-maan, oh-jeis-sa, ol-ka, ol-ka-päil-le, ol-ka-pääl-le, o-pet-ta-ja, o-pe-tus, op-pi-a, op-pi-lail-la, op-pi-lail-le, op-pi-las, o-soit-taa, ot-te-lu, ot-te-lun, pa-hoit-te-li, pah-vi, pai-kal-laan, pai-kal-ta, pai-koil-laan, pai-no, pais-taa, pais-tet-tu-a, pais-toi-vat, pa-ket-ti, pak-ka-nen, pak-su, pak-sut, pa-la, pa-laut-taa, pal-kin-to, pa-pe-reis-ta, pa-ran-taa, par-hail-ta, par-hain, par-ta, par-vek-keel-la, pat-sas, peh-meil-lä, peh-mein, peh-me-ät, peit-te-li, peit-to, peit-tää, pe-li, pe-lien, pe-li-sään-nöt, pel-le, pel-leil-lä, pel-loil-la, pel-to, pe-läs-tyin, per-heil-le, per-heis-sä, pe-rin-teis-tä, pe-rus-taa, pe-rä-vau-nuun, pet-ty-mys, pi-de-tään, pie-nem-pi, pie-nien, pie-ni-ä, pien-tä, pi-has-sa, pi-hoil-le, pi-hois-sa, pii-reis-sä, piir-tein, piir-tää, pil-vet, pi-me-ää, pi-me-ään, pin-nal-la, pir-tein, pis-teet, pis-teil-le, pis-tein, pit-käl-le, pi-tuus, pi-täi-si, plus-sat, poh-joi-sen, poh-jois-ten, poh-jo-nen, poi-kien, pois-tet-tiin, pois-tu-mi-nen, pol-veen, pol-vet, pomp-pu-lin-nan, por-ras, por-teil-la, por-til-la, pos-keen, pos-ket, po-ti-las, pre-si-den-tin, pre-si-den-tin-lin-nan, pre-si-dent-ti, pro-fes-so-ri, pu-don-nut, pu-he, puh-taas-ti, puh-taus, pu-hu-maan, pu-huu, puis-to, puis-tois-sa, puis-ton, pu-nai-nen, pu-nais-ta, puo-li-ties-sä, puol-ta, pu-rais-sut, put-ket, puu-hail-la, puu-kork-ki ,puu-tar-hois-sa, py-syy, py-säyt-tää, pyyh-keel-lä, pyyn-tö, pyö-rien, päi-vit-täin, pää-joh-ta-ja, pääl-lik-kö, pääl-lys-tet-ty, pääs-tä, pääs-tään, pää-tök-seen, pöl-lö, pö-ly, pö-lyi-nen, pöy-dät, raa-ka, ra-di-o, ra-di-on, ra-hoil-la, rai-kas, ra-ken-nuk-sen, ra-ken-nus-työt, ra-ken-teil-la, ral-li, ral-lin, ran-noil-la, ran-ta, ran-ta-tiel-lä, rat-kais-ta, rau-hoit-te-li, rau-ta-tiet, ra-vun, reis-su, reis-sul-la, rei-teil-lä, reit-ti, ren-kail-la, ret-ken, reu-na, riip-pu-kei-nuun, ri-paus, ris-teyk-ses-sä, ris-teyk-sis-tä, ris-ti, ris-tik-ko, ri-su, ri-veit-täin, ro-bo-tit, roh-kais-ta, roh-keim-mat, roo-li, ros-vo, rot-ta, rou-va, rum-muil-la, ru-not, ru-nous, run-saas-ti, run-sain, ruo-an-lait-to, ruu-dus-sa, ruu-su, ruu-suis-ta, ruu-sut, ruu-tuun, ryh-mien, ryh-mä, ry-tei-köis-sä, saa-da, saa-neet, saa-ret, saat-tu-e, sa-lai-suus, salk-ku, sa-maan, sa-man-lais-ta, sa-nat, san-ka-reis-ta, sa-noil-la, sa-noin, sa-no-ja, sar-ja, sar-jois-sa, sar-vet, sa-teet, sau-na, sau-naan, seik-kai-li-ja, seik-kai-lu, seis-tä, seit-se-män, se-koit-taa, se-kun-ti-a, se-lit-tää, sel-kä, sel-väs-ti, sent-ti, sep-pä, seu-raa-vak-si, seu-rauk-set, siel-lä, siel-tä, sie-ni, sii-ka, sii-vet, sii-voo-ja, sil-mis-sään, sil-mi-ään, sil-mä, sim-pans-sien, sin-ni-käs, si-nä, sis-ko, si-säl-lä, si-vu, si-vul-la, soit-ta-jat, soit-ta-ji-a, soit-ta-nut, soit-to, so-pi-mus, sor-mem-päil-lä, sot-kuis-ta, stop-mer-kin, suih-ku, suih-ku-läh-tei-den, suk-ka-hou-sut, su-mun, sun-nun-tain, sun-nun-tait, suo-ja-tiel-lä, suo-ma-lais-ten, suo-ra, suos-sa, suos-tu-a, suos-tuu, su-ru,su-sien, suun-nil-leen, suun-ni-tel-la, suun-nit-teil-la, suun-ta, suu-res-sa, su-vul-le, syk-syl-lä, sy-liin, syn-ty-nyt, sy-vä, syö-dä, syök-syin, syöt-tää, säh-kö, säi-li-öön, säi-lyt-ti, sä-vel, sään-nöt, sää-ri, tah-ti, tais-te-lu, tait-tu-nut, tai-vaal-le, tai-vaan, ta-ka-na-päin, ta-lo, ta-lon-mies, ta-loon, ta-lot, tal-vel-la, tans-sei-hin, tans-sien, ta-pah-tui, ta-pauk-si-a, tar-joil-laan, tar-jo-ta, tar-jo-taan, tar-jouk-sen, tar-kas-tel-laan, tark-kail-la, tar-koit-taa, tart-tui, tau-ko, tau-lu, tau-lu-ja, taus-tal-la, ta-vois-ta, ta-voit-taa, teh-tail-le, teh-tä-vien, teh-tä-vi-ä, te-le-vi-si-on, telt-ta, telt-to-ja, tem-pauk-si-a, tem-paus, tem-puis-ta, te-ois-ta, te-rä-väs-ti, tie-to, tie-to-jaan, tiet-ty-jä, tiis-tai-na, ti-lan-ne, ti-lauk-si-a, ti-laus, ti-pah-taa, tois-tu-vas-ti, toi-veik-kaa-na, toi-voin, to-reil-la, tors-tai-na, tors-tais-ta, tor-vet, to-teut-ti, tuis-kun, tu-ki, tuk-ki, tu-le-vai-suu-teen, tul-leil-le, tu-lok-set, tum-ma-hiuk-si-nen, tun-nel-ma, tun-tei-ta, tuo-da, tuok-su, tuok-sui-vat, tuok-sut, tuo-lil-la, tuol-la, tuol-lais-ta, tuol-loin, tuon-ne, tuo-reis-ta, tuot-teet, tur-bo, tut-tu, tu-tuin, tu-tus-tuin, tyh-jät, tyrs-ky-jä, tyt-tö-jä, ty-töis-tä, ty-tön, tyy-ny, työn-si, työn-te-ki-jät, työs-ken-te-ly, työ-tä, täh-tien, täl-löin, tär-keil-lä, tär-kein, tär-kei-tä, täy-det, täyn-nä, täy-tet-ty, täyt-tä-vä, täyt-tää, täy-tyi, töis-sä, u-fo, ui-ma-pu-vun, ul-ko-mail-ta, u-los-päin, u-nel-mien, u-nel-moin-ti, ur-heil-la, u-se-am-min, u-seim-mis-sa, u-sei-ta, u-seit-ten, us-ko-a, uu-ni, uu-si, uu-ti-nen, uut-ta-vuot-ta, uu-tuus, vaa-le-a-hiuk-si-nen, vaa-leis-ta, vaa-rois-ta, vaat-teet, vah-va, vah-voil-la, vah-vois-ta, vaih-to-eh-to-ja, vai-keim-man, va-lo-ku-vaan, va-lo-ku-vauk-sen, va-lo-ku-vaus, va-lot, vals-si, val-ta-tiel-lä, van-ha, van-hain-ko-ti, van-hem-pien, van-hoil-la, va-paut-taa, va-ras-toin-ti, var-hain, va-roit-taa, vas-tak-kain, vas-tauk-set, vas-taus-ta, vauh-dik-kaas-ti, vauh-dis-sa, vau-hti, vau-va, veik-ka-si, veis-tos, veit-si, ve-li, ve-neen, ve-nei-li-jäin, ve-neil-lä, ver-ho, ver-hot, verk-ko-ja, ver-kot, ver-tai-lu, ve-si, ve-si-kirp-pu-ja, vet-tä, ve-tää, vie-raat, vie-rail-le, vies-ti, vih-doin, vih-reil-le, vih-re-ät, viik-ko, vii-kon-lop-pu, viik-set, vii-mein-kin, vii-meis-tään, vii-saas-ti, vii-sain-ta, vii-sas, vii-si-tois-ta, vil-je-li-jän, vil-je-li-jät, vint-ti, vir-he, vir-ka, vir-taus, vi-ta-mii-nien, voi-mak-kain, voim-me-ko, voi-tot, voit-ta-ja, voit-to, vuo-ri, vuo-ro, vuo-roin, vuo-ro-kaut-ta, vuo-sien, vyö-hyk-keel-le, väis-tel-lä, väis-ty-ä, väit-te-ly, vä-li, välk-ky-ä, vä-rik-käin-tä, yh-teen, yh-tei-seen, yh-tei-sen, yh-teis-tä, yh-tään, yk-sin, y-leis-ten, y-lei-sö, yl-lät-tää, yl-lä-tys, yl-pe-ä, yrt-te-jä, yrt-ti, ys-tä-vien, ys-tä-vi-ään, ys-tä-vä, äi-tien, ää-neen, ää-ne-käs, ää-net, ää-ni

 

sivun alkuun