Sijainti: Pääsivu Lukeminen Materiaalit Ekapeli Vanhat pelit Ekapeli-Lukeminen Ekapeli esi- ja alkuopetuksessa

Ekapeli esi- ja alkuopetuksessa

Esiopetuksessa Ekapelin käytön tulisi olla lähes päivittäistä noin 10-15 minuutin jaksoissa tapahtuvaa leikinomaista harjoittelua. Harjoittelun tulisi luontevasti integroitua muuhun esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Niille lapsille, joilla on esiopetusiässä havaittavissa kielenkehityksen häiriöitä, Ekapelin käyttöä kannattaa vahvasti suositella myös kotikäyttöön.

Usein esiluokilla tai esikouluilla on käytössä pienryhmätiloja, joissa pelaaminen on mahdollista rauhallisessa ympäristössä. Peli on helppokäyttöinen ja jo alle kouluikäisetkin lapset oppivat käyttämään peliä itsenäisesti lyhyen opettajajohtoisen harjoittelun jälkeen.

Alkuopetuksessa Ekapeli monipuolistaa perinteistä etupäässä aapispohjaista lukemaanopettamisen mallia tuomalla mukaan interaktiivisen oppimisympäristön. Ekapelin käytön voi alkuopetuksessa kohdistaa joko koko luokkaan tai vain siihen osaan luokkaa, jonka opettaja tai erityisopettaja katsovat tarvitsevan lisätukea lukemaanopetteluun. Perinteisesti tämä määrä on noin 15-20% alkuopetuksen oppilaista. Jos luokkatilassa on käytössä tietokone(ita), kuten useimmissa suomalaissa koululuokissa on, on lyhyt Ekapeli –harjoittelu mahdollista millä tahansa äidinkielen (tai muun oppiaineen) tunnilla.

 

Ekapelietiketti

Opettajan, joka ottaa Ekapelin käyttöön alkuopetuksen luokassa, on hyvä suunnitella lasten kanssa yhdessä oman luokan ”Ekapelietiketti”. ”Ekapelietiketissä” selvitetään lapsille miten pelaamaan siirrytään (esim. en juokse tai häiritse muiden työskentelyä, kun siirryn pelaamaan omalla vuorollani), mitä tehdään jotta peli saadaan käyntiin, kuinka kuulokkeet säädetään kunkin lapsen päähän sopiviksi, saako toiset lapset seurata pelaamista, saako pelaaja huudella muulle luokalle jne.

”Ekapelietiketistä” muistuttavat säännöt voidaan kerätä kartongille ja liittää pelikoneen viereen, jolloin lapset voivat muistella miten pelin kanssa toimitaan oikein. Kartongista voi myös tehdä ympyrän muotoisen kellomaisesti toimivan pelaajaluettelon, josta kukin pelannut lapsi siirtää viisaria aina seuraavan lapsen kohdalle ja näin muistetaan kenen vuoro on pelata seuraavaksi.

sivun alkuun