Sijainti: Pääsivu Lukeminen Materiaalit Ekapeli Ekapelin käyttö Miten Ekapeli osaksi opetusta?

Miten Ekapeli osaksi opetusta?

Lapsi oppii pelin nopeasti

Asentamisen jälkeen pelaaja voi pelata peliä täysin itsenäisesti. Ensimmäisellä kerralla lapsi saattaa tarvita opastusta alkuun pääsemiseen. On suositeltavaa, että aikuinen aina silloin tällöin tarkistaa, että lapsi yrittää ja pelaa oikein. On myös huomattu, että aikuisen tuki ennen pelaamista ja sen jälkeen on joillekin lapsille erittäin tärkeää ja auttaa oppimisessa.

Ekapeliä pelataan päivittäin

Suositus on, että lapsi pelaa peliä useamman kerran viikossa 10-15 minuuttia kerrallaan, yhteensä kuitenkin enemmän kuin tunnin viikkoa kohden. Useammin pelaamisesta ei ole haittaa. Vaikka ei olisikaan mahdollisuutta pelata näin usein, niin Ekapeliä kannattaa silti pelata, sillä lyhytkin peliaika on parempi kuin ei yhtään.

Tärkeintä on, että lapsi pelaa Ekapeliä omilla ehdoillaan eikä pakotetusti. Lapsen motivaation säilyminen Ekapelin pelaamiseen on hyvin tärkeää. Jos lapsi kyllästyy tai turhautuu, peli ei enää ole tehokas. Esiopetuksen viimeisen vuoden kevät on otollisinta aikaa Ekapelillä harjoitteluun.

Esimerkkejä Ekapelin käytöstä

Pelaaminen vuorotellen

Äidinkielen tunnilla yhteisen läksynkertauksen ja muun suullisen harjoittelun jälkeen pelivuorossa oleva lapsi siirtyy koneelle ja pelaa 1-3 kenttää, jonka jälkeen seuraava lapsi siirtyy koneelle. Lapset oppivat nopeasti muistamaan kenen jälkeen on heidän pelivuoronsa. Käytännön kokemus on osoittanut, että noin kuukauden harjoittelun jälkeen opettajaa ei juurikaan tarvita pelaamisen ohjaamiseen luokkatilanteissa. Yhden oppitunnin aikana ehtii pelaamaan 4-5 lasta, jolloin viikon aikana kaikki lapset saavat peliaikaa koulussa vähintään 10-15min, jos pelataan äidinkielen tunneilla. Peliajan määrä lisääntyy lasta kohden jos kiertävää pelikäytäntöä käytetään esim. äidinkielen ja matematiikan tunneilla tai pelaaminen kohdistetaan vain niihin lapsiin, joilla ilmenee hitautta tai erityisvaikeuksia lukemaan oppimisessa.

Ekapeli kotitehtävänä

Pelaamista voi myös antaa läksyksi lapsille, joilla on käytettävissä tietokone ja nettiyhteys. Vielä julkaisemattomassa seurantatutkimuksessa on havaittu, että aktiivinen Ekapelin pelaaminen loka-marraskuussa avaa suurelle osalle lapsista lukutaidon ennen ensimmäisen lukukauden loppua. Lokakuuhun mennessä lapsi on altistunut formaalille lukemaanopetukselle noin 1-2 kuukauden ajan ja hän omaa tarvittavan määrän kirjaintietosuutta, jolloin myös omaehtoinen harjoittelu pelillä (esim. kotona) on mahdollista.

Pelaaminen luokan kanssa

Toinen käyttökelpoinen Ekapeli – harjoittelumalli alkuopetukseen on tietokoneluokan varaaminen säännöllisesti esim. 1-2 kertaan viikossa, jolloin kaikki lapset voivat pelata yhtä aikaa ja opettaja voi kiertää seuraamassa kunkin lapsen edistymistä. Opettaja voi seurata lasten edistymistä myös pelaajaprofiilien kautta ja näin mm. varmistaa että sovittu peliläksy on suoritettu. Ekapeliä voi myös käyttää alkuopetuksen jako-tunneilla ja tukiopetuksessa, jolloin suurin osa tukea tarvitsevista lapsista saa vahvistaa taitojaan pelaamalla vähintään muutaman kerran viikossa. Kokemusten mukaan myös vanhemmat ovat olleet halukkaita sitoutumaan tämän tyyppiseen kotiharjoitteluun, jolloin lapsi on saanut lisätukea lukemaanopettelulleen. Lapsi jaksaa Ekapeli – harjoittelua täysin eri tavoin kuin aapispohjaisia kynä ja paperiharjoituksia, koska hän mieltää pelaamisen leikiksi. Ekapeliä voi myös käyttää ns. luppoajan palkintona, kun joku lapsista on jo suorittanut jonkin tunnin muut tehtävät, hän voi siirtyä Ekapeli – harjoitteluun.

sivun alkuun