Pelaajien jakaminen

Pelaajalla voi olla useampi eri ohjaaja.

Pelaaja voi pelata samalla pelaajanimellä ja pelihahmolla eri käyttäjien ohjauksessa (esimerkiksi kotona ja koulussa).

Pelaajien jakaminen

Käyttäjä voi jakaa ohjauksessaan olevia pelaajia myös toisten käyttäjien ohjaukseen.  Valikon Pelaajat-kohdan alta löytyy Jaa pelaajia. Avautuvalta sivulta pääsee valitsemaan jaettavat pelaajat klikkaamalla tekstiä Luo uusi jako. Pelaajien valinnan jälkeen saat listaan jakokoodin, minkä voit antaa sille käyttäjälle, kenen ohjaukseen kyseiset pelaajat on tarkoitus yhdistää.

Pelaajien jakaminenJakokoodi käytetään tuolla samalla sivulla. Syötetään saatu koodi kenttään ja klikataan sen jälkeen Yhdistä pelaajat, jolloin ne pelaajat, jotka koodin luonut käyttäjä oli valinnut, yhdistetään.

Jakokoodin voi käyttää vain kerran, eli jos samat pelaajat on tarkoitus yhdistää useammalle käyttäjälle, tulee jokaista käyttäjää varten luoda oma koodi.

Jakolistasta näkee, milloin koodi on käytetty ja kenelle pelaajat ovat yhdistetty.

sivun alkuun