Sijainti: Pääsivu Lukeminen Materiaalit Ekapeli Ohjeita Ekapeli Alku Ohjekirja Pelaajien hallinta

Pelaajien hallinta

Pelaajien hallintaruudusta (kuva alla) voi tarkastella pelaajien edistymistä ja muuttaa asetuksia, sekä poistaa, asettaa ryhmiin ja jakaa pelaajia. Hallintaruutu on jaettu kolmeen osioon: pelaajakortit (A), näkymävalinnat (B) ja pelaajaryhmän valinta (C).

 

EkapeliAlku_Pelaajienhallintaruutu

Näkymävalinnat ovat: aktiiviset pelaajat, poistetut/arkistoidut pelaajat ja pelaajaryhmät. Valinta vaikuttaa pelaajakorttien lisäksi yläreunan toimintapainikkeisiin. Ensimmäisellä painikkeella voi vaihtaa pelaajakorttien lajitteluperustetta. Suurin osa toimintapainikkeista on käytössä vain silloin, kun vähintään yksi pelaajakortti on valittuna. Pelaajakortin valinta tehdään kortin alareunassa olevasta laatikosta. Esimerkiksi pelaajaryhmään lisääminen tapahtuu siten, että valitaan haluttujen pelaajien pelaajakortit ja sen jälkeen painetaan ”Aseta ryhmät”.

Pelaajakorteissa (kuva alla) on näkyvillä joitakin perustietoja pelaamisesta. Yksityiskohtaisemman tarkastelun pelaamisesta saa pelaajakortin i-kuvakkeesta. Perustietojen lisäksi siinä näkyvät mahdolliset hälytykset tai yleiset virheet, joita pelaaja tekee pelatessaan.

 

EkapeliAlku_Pelaajakortti

Pelaajan asetuksista (kuva alla) voidaan vaihtaa aloitustasoa ja valita tavutetaanko sanat. Kirjainkokoon voi säätää pysymään koko ajan samana. Pelaajalle voidaan myös asettaa pääsytehtävä, jolloin muut eivät pysty pelaamaan sillä.

 

EkapeliAlku_Pelaajanasetukset

 

Pelaajien jakaminen

Pelaajia voidaan jakaa useille käyttäjille. Tämä on hyödyllistä, jos pelataan esimerkiksi koulussa ja kotona, jolloin jakamisen jälkeen samalla pelaajalla voidaan pelata molemmissa paikoissa. Toisena esimerkkitapauksena opettaja jakaa pelaajat toiselle opettajalle lukukauden päätyttyä. Käyttäjä “ope A” jakaa luokkansa oppilaiden pelaajat seuraavalla lukukaudella opettajana toimivalle käyttäjälle ”ope B”. Kun ”ope B” on hyväksynyt jaon, voi ”ope A” poistaa pelaajat ohjauksestaan.

Pelaajien jakaminen tapahtuu siten, että valitaan haluttujen pelaajien pelaajakortit ja painetaan sitten toimintapainikkeista ”Jaa”. Jako voidaan suorittaa kahdella tavalla:

  1. Jakaminen suoraan käyttäjätunnukselle (syötetään käyttäjän sähköpostiosoite)
  2. Jakokoodi (jätetään “Jaa käyttäjälle” kenttä tyhjäksi). Peli luo koodin, mikä voidaan kopioida tai kirjoittaa muistiin ja välittää toiselle käyttäjälle halutulla tavalla.

 

Pelaajien hallintaruudun ja pelaajan valintaruudun valikosta löytyy Jaot -painike. Jaot -valikossa voi tarkastella tehtyjä ja vielä vastaanottamattomia jakoja.

Jaon vastaanottamiseksi avataan Jako -valikko. Jos tunnukselle on tehty suoraan jakoja, löytyvät ne ”Odottavat jaot” painikkeen takaa. Saatua koodia varten painetaan ”Syötä jakokoodi” ja syötetään koodi kenttään. Kummassakin tapauksessa ennen jakamisen hyväksymistä tai hylkäämistä nähdään kuka on jakanut ja mitä.

 

Pelaajaryhmät

Pelaajien hallinnan helpottamiseksi voi luoda pelaajaryhmiä. Ne löytyvät pelaajien hallintaruudusta (kuva alla). Sama pelaaja voi kuulua yhtä aikaa useaan eri ryhmään. Peliin täytyy olla kirjautuneena, jotta pelaajaryhmiä voi käyttää.

Pelaajaryhmien hallinta toimii samalla periaatteella kuin pelaajien hallinta. Halutun ryhmän kortti valitaan ja sen jälkeen toimintapainikkeita voi käyttää. Myös pelaajaryhmiä voi jakaa toisille käyttäjille.

 

EkapeliAlku_Pelaajaryhmienhallintaruutu

sivun alkuun