Sijainti: Pääsivu Lukeminen Kirjoituksia Opinnäytetyöt ja väitöskirjat Väitöskirjat

Väitöskirjat

Väitöskirjoja, joissa Ekapeli on ollut tutkimusvälineenä tai tutkimuksen kohteena, tai jotka muulla tavoin liittyvät LukiMat-hankkeen teemoihin.

2015

Salminen, J. (2015). Response to computer-assisted intervention in children most at risk for mathematics difficulties. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 543. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6432-0

Puhakka, C.S.A. (2015). Digital solutions for multilingual learning environments : the case of GraphoGame™ adaptations in Kenya. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 525. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6205-0

Heikkilä, R. (2015). Rapid automatized naming and reading fluency in children with learning difficulties. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 523. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6188-6

2014

Peltomaa, K. (2014). "Opinkohan mä lukemaan?": lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 487. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5586-1


2013

Pennala, R. (2013). Perception and learning of Finnish quantity : study in children with reading disabilities and familial risk for dyslexia and Russian second-language learners. Väitöskirja. Jyväskylä studies in humanities, 205. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5222-8


2012

Ronimus, M. (2012). Digitaalisen oppimispelin motivoivuus : havaintoja Ekapeliä pelanneista lapsista. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 437. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4721-7


2010

Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena. Fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 404. Jyväskylän yliopisto.

 

Saine, N. L. (2010). On the rocky road of reading : effects of computer-assisted reading intervention for at-risk children. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 400. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4092-8

  • Väitöskirjassa tarkasteltiin interventiotutkimuksen keinoin lukivalmiuksien kuntoutukseen kehitellyn Ekapelin vaikutusta riskilasten luku- ja kirjoitustaidon kehitykseen erityisopetuksessa.

 

2009

 

Huemer, S. (2009). Training reading skills : towards fluency. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 360. Jyväskylän yliopisto.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3586-3

  • Väitöskirjan yksi artikkeli koskee Ekapeliharjoittelun merkitystä lukemisen sujuvoitumiseen

Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: Kolme pedagogista interventiota. Erityispedagogian väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200905201525

  • Tutkimuksessa selvitettiin kolmen erilaisen lukemisen kuntoutusmenetelmän vaikuttavuutta ensiluokkalaisilla, joilla koulun alkaessa havaittiin lukemisen vaikeuden riski. Ekapeli oli tutkimuksen yhtenä kuntoutusmenetelmänä.

2008

Salmi, P. (2008). Nimeäminen ja lukemisvaikeus. Kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 345. Jyväskylän yliopisto.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3458-3

  • Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten nimeämistaitojen kehittymistä 3,5 vuoden iästä toisen luokan lopulle.

2007

Puolakanaho, A. (2007). Early prediction of reading. Phonological awareness and related language and cognitive skills in children with a familial risk for dyslexia. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 317. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2998-5

  • Tutkimuksessa selvitettiin leikki-ikäisten lasten kielellisten ja kognitiivisten taitojen ennustavuutta lukemisen tarkkuuteen, sujuvuuteen ja lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin toiselle vuosiluokalle.

sivun alkuun