Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer Stöd inlärningen av bokstav-ljud motsvarigheter

Stöd inlärningen av bokstav-ljud motsvarigheter

Förutsättningen för läsinlärningen är att lära sig att bokstäverna symboliserar ljud i talet. Ljud är ofta abstrakta för barnet och det är svårt att urskilja de enstaka ljuden i ett ord, eftersom barnet uppfattar ordet som en helhet.

Forskning har visat att barnets kunskaper om bokstav-ljud motsvarigheter kan förutsäga läsutvecklingen. Om barnet ännu i förskolan känner igen endast ett fåtal bokstäver kan man överväga att sätta in förebyggande insatser för att hindra senare svårigheter i läsutvecklingen och upplevelser av misslyckanden i läsinlärningen. Inför skolstarten borde barnen känna till bokstäverna i det egna namnet och gärna ett tiotal ytterligare bokstäver.

Det har visat sig att övningar med bokstav-ljud kopplingar ska göras parallellt med övningar för att utveckla den fonologiska medvetenheten. Träning i enbart någondera av dessa färdigheter ger betydligt sämre resultat än träning i båda. Därmed kan t.ex. rimövningar med fördel kombineras med övningar där man identifierar bokstäver och ljud.

För att bokstav-ljudkopplingen skall befästas och bli automatiserad borde samma bokstavstyp övas tillräckligt länge. Övningar och repetitioner borde upprepas i olika former genom att aktivera olika sinnen. Det lönar sig inte att belasta minnet med att öva också bokstavsnamnen. Det räcker gott och väl med att man koncentrerar sig på bokstävernas ljud. Övningarna kan också göras mer konkreta genom att man använder t.ex. klossar för att beteckna ett ord eller ljud.

Exempel på övningar för att träna bokstav-ljud motsvarigheter

 • Bokstavens form och dess ljud kan kopplas ihop med en saga eller berättelse, eller en association från formen, ljudet eller rörelsen då man skriver bokstaven.
 • Memoryspel, domino, kims lek, lyckohjul eller lottospel med bokstäverna och deras ljud.
 • S.k. flash cards med bokstäver för att träna de inlärda ljuden och stöda automatiseringen.
 • Forma bokstäver i lera, trolldeg, piprensare eller t.o.m. baka bokstavskex och samtidigt diskutera deras ljud.
 • Känn på bokstäverna i t.ex. lera med ögonen stängda och fundera vilket ljud de motsvarar.
 • Pussel av bokstäver som skrivits på papp och klippts i delar.
 • Aktivera hela kroppen och forma bokstäver av sig själv eller kompisen.
 • Hoppa hage efter bokstavsljud i ett rutsystem med bokstäver.
 • Bokstäverna ritas i luften, sand, på tavlan, på kompisens rygg eller hand (läraren säger bokstavsljudet).
 • Sök en viss bokstav i ord och texter.
 • Dataspelet Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstäverna och deras ljud. Spelet lämpar sig från förskoleåldern.
sivun alkuun