Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer Stöd den fonologiska medvetenheten

Stöd den fonologiska medvetenheten

Vid läsning och skrivning är det viktigt att kunna urskilja de minsta betydelsebärande delarna, ljuden och stavelserna. Redan i småbarnsåldern kan barn urskilja ord med en stavelse. I förskoleåldern kan barnen urskilja enskilda ljud i ett ord. Om barnet har en god fonologisk medvetenhet har han eller hon också goda förutsättningar för att lära sig läsa. 

Fonologisk medvetenhet kan övas på flera olika sätt. De lättaste övningarna handlar om att kunna urskilja stavelser i ord. De svåraste uppgifterna innebär att man skall plocka ut ett enskilt ljud ur ordet och ersätta det med ett annat ljud. Mellan de här två uppgifter finns en mängd andra övningar.

Exempel på övningar i fonologisk medvetenhet

Ramsor

Genom ramsor utvecklar barnet en känsla för språkets melodi, betoning och rytm.

Ole, dole, doff,

kinkelane, koff,

koffelane, binkelbane,

ole, dole, doff

Använd också gärna ramsor där man kan klappa eller göra andra rörelser. 

Rim

Rim brukar uppskattas av barn redan i tidig ålder. Rimmandet ökar medvetenheten om språkets uppbyggnad och hur orden låter. 

Hitta på rim. Börja med att säga några rimmande meningar. Upprepa sedan meningarna, men lämna bort det sista ordet som barnen fyller i 

En katt i en ________

En loppa kan _______

En råtta i en _______

En mask i en _______

En björn i ett ________

En hund som var _______

En mus ser en ________

En varg som var _______

En tax ser en ________

En lus i ett _________ 

Rimma så långt det går:

Natt (katt – satt – hatt – platt – matt)

Pil

Far

Mål

Kom ihåg att det vid lek med rim och ramsor inte behöver bli riktiga ord. Det kan vara roligt om det blir tokigt.

Hur många ord finns i meningen?

Markera med knappar, legobitar eller klossar hur många ord som finns i en mening. Läs upp meningen tydligt och börja med att visa hur du markerar ordens mängd med en knapp för varje ord. Börja med enkla två-ordsmeningar och öka stegvis till längre meningar. Använd inte sammansatta ord. 

Sortera ord

Barnen skall nu tänka på ord som de kan som börjar på en viss orddel, till exempel sol-. Uppmuntra barnen att hitta på så många ord som möjligt.

Exempel, ord som börjar på: 

Fågel

Vatten

Sommar

Bil

Barn

Upprepa samma uppgift med ord som slutar på en viss orddel. T.ex ord som slutar på:

Bil

Affär

Känsla 

Lyssna på långa – korta ord

Presentera ord parvis och låt barnen säga vilket ord som är längst. Använd gärna sådana ord där föremålet som presenteras som det kortare ordet är längre eller större i verkligheten:

Nyckelpiga – tåg

Lekstuga – bord

Tall - vitsippa

Hur många stavelser finns i ordet?

Använd knappar, legobitar eller klossar för att markera hur många stavelser som finns i ett ord. Variera övningarna med att klappa eller stampa i golvet för varje stavelse.

Lyssna på stavelser

Håll ett föremål bakom ryggen och säg ordet i tydliga stavelser och låt barnen gissa vilket

Le-go-gub-be

Ka-ra-mell

a-pel-sin

ba-nan

nal-le-björn 

Låt också barnen gömma föremål så att du får gissa vilket föremål barnet gömt.

Ett skepp kommer lastat med stavelser

Barnen sitter i en ring. Kasta en boll eller skicka en bil till varandra. Den som får bollen skall säga ett ord som innehåller en stavelse, två stavelser osv.

Lyssna på enstaka ljud

Hur låter ordet i början?

 • Samla några föremål och låt barnen säga vad alla föremål heter. Upprepa svaren med betoning på det första ljudet. Finns det saker som låter lika i början? Gruppera föremålen enligt första ljudet.
 • Diskutera hur till exempel s-ljudet låter
 • Sjung på s-ljudet
 • Klipp ut saker ur tidningar som börjar på s-ljudet
 • Upprepa övningarna med andra ljud

 

Var i ordet finns ljudet?

 • Samla föremål eller bilder. Markera tre fält, först, sist och i mitten. Säg ordet tydligt. Barnen får lägga föremålet eller bilden i det fält utgående från var de hört till exempel s-ljudet.
 • Upprepa övningen med andra ljud

 

Hur många ljud finns i ordet?

 • Dela ut knappar, legobitar eller klossar till barnen. Visa först själv hur varje ljud i ett ord markeras med en knapp. Säg ett ord i taget väldigt tydligt. Barnen markerar varje ljud med en knapp. Börja med enkla två-ljudsord och öka stegvis till längre ord. Låt knapparna ligga kvar. Jämför vilket ord som var längst och vilket som var kortast.
 • Låt barnen hitta på egna ord och markera ljuden.

 

Vilket ord blir det?

 • Samla några föremål eller bilder och göm dem för barnen. Ljuda tydligt ett ljud i taget och låt barnen gissa vilket föremål du gömt bakom ryggen. Till exempel i-s.
 • Fortsätt med längre ord.

 

Hur kan ord ändras?

 • Ta ett kort ord, till exempel os. Fråga barnen vad det betyder. Vad händer om man lägger ett annat ljud framför ordet? Ljuda ett r. Låt barnen gissa vad det blir för ord? Ros.
 • Variationen blir större genom att byta ljud framför ordet, till exempel os, ros, nos, mos. Det är roligt att få uppleva att betydelsen ändrar bara genom att byta ut ett litet ljud.
sivun alkuun