Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer Stöd arbetsminnet

Stöd arbetsminnet

Syftet med träningen av korttidsminnet skall vara att barnet maximerar korttidsminnet genom att använda sig av minnesstrategier.

1. Försäkra dig först om att barnet vet vad minnet är. Diskutera vilken funktion minnet har.

2. Fokusera på hjälpmedel för minnet. Skriv tillsammans med barnet upp alla saker som kan hjälpa minnet, till exempel kalendrar, dagböcker, papper, penna, anteckningsblock och anslagstavla. I detta samtal skall man även ta med att kunna iaktta, lyssna, koncentrera sig och våga be om hjälp, vilka även de är viktiga hjälpmedel. Uppmuntra barnet till att använda de hjälpmedel som är lättillgängliga. Informera föräldrar och lärare om vilka hjälpmedel barnet vill använda sig av.

3. Lär barnet använda minnesstrategier. De flesta barn börjar använda sig av minnesstrategier automatiskt. Hos ett fåtal barn sker det ändå inte automatiskt. De barnen kan vara i behov av specialundervisning. Exempel på fungerande minnesstrategier är 

Repetition (upprepningsstrategin)

Den här minnesstrategin handlar om att hålla kvar information i korttidsminnet genom att upprepa den om och om igen. Man fortsätter upprepa informationen tills den behövs. Strategin kan endast användas för att minnas information en mycket kort tid. Speciellt användbar är strategin då det gäller att slå ett telefonnummer eller slå in siffror på en miniräknare.

Börja med att kartlägga hur många siffror barnet kan hålla kvar i korttidsminnet. Man kan till exempel förvänta sig att en nioåring kan hålla kvar sex siffror i korttidsminnet. Om barnet ändå bara minns tre siffror gäller det att stegvis arbeta sig upp till sex siffror, först tre till fyra siffror och så vidare. Varje steg kräver intensiv träning. Upprepa inte endast uppgifter som barnet är tryggt med. Börja en uppgift med tre siffror, öka sedan antalet till fyra, och sluta sedan med tre siffror. Detta gör att barnet lyckas åtminstone i början och i slutet av uppgiften. Då upprepningsstrategin är färdigt utvecklad gäller det att uppmuntra barnet till att använda den i skolarbetet till exempel genom att upprepa instruktioner eller tal. Försök inte skynda på denna generaliseringsprocess eftersom den tar olika lång tid för varje barn. Föräldrar och lärare skall vara medvetna om barnets minnesstrategi och känna till den logiska grunden för strategin.

Koppling (inre bilder-strategin)

Den här minnesstrategin kan hjälpa barnet att hålla kvar informationen längre än vid repetition. Då man introducerar den här strategin för barnet kan man förklara att det är som att ha en kamera i huvudet som tar fotografier och ger oss bilder. Man kan börja med uppgifter som att barnet skall tänka på sitt eget rum eller en utflykt som han eller hon varit med om. Viktigt är att de här bilderna plockas ur långtidsminnet, inte korttidsminnet. Målet med inre bilder –strategin är att av en rad bilder skapa en kort berättelse. Barnet skall i träningssituationen kunna återge berättelsen. Här är samma mängd saker (inre bilder) passligt som det antal siffror barnet klarar av att hålla kvar i minnet.

sivun alkuun