Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läsutveckling Tvåspråkighet och läsutveckling

Tvåspråkighet och läsutveckling

Det tar ungefär två år för ett barn att lära sig grunderna i ett språk, men det tar allt från fem till sju år att lära sig ett språk så bra att det ger tillgång till läs- och skrivfärdighet.Tvåspråkighet är ett mycket vanligt fenomen i svenskfinland och majoriteten av barnen i finlandssvenska skolor är just tvåspråkiga.

Hur inverkar tvåspråkigheten på läsningen?

 Läsinlärning delas ofta in i tre stadier: ett förstadium till läsning, tidig läsning och flytande läsning. Det har i undersökningar visat sig att tvåspråkiga barn har en fördel i de två första stadierna av att de talar två språk. De kan bland annat snabbare än enspråkiga barn uppfatta begrepp och språkljud samt förstå symbolfunktioner i texter. Intressant är att tvåspråkiga barn uppfattar språket på ett annat sätt än enspråkiga barn. Det har även visat sig att tvåspråkiga barn kan överföra fonologisk medvetenhet i ett språk till läsförmåga i ett annat. Glöm inte att ett barn kanske talar ett språk flytande men inte läser eller skriver språket på samma nivå.

Hur stöda det tvåspråkiga barnets läsning i skolan? 

  • Tvåspråkiga barn kan behöva jobba mera och få mera tid för att uppnå flytande läsning. Tänk på att när processen är färdig behärskar barnet läsning på två språk och kan två språksystem istället för ett.
  • Viktigt är att läraren skiljer på språken ”i den här situationen talar vi svenska” eller ”vad säger vi på finska?”, eftersom det en har betydelse för barnets förmåga att hålla språken åtskiljda.
  • Om det uppstår problem med språket för de tvåspråkiga barnen skall läraren i första hand analysera den undervisning de erbjuder i förhållande till barnets motivation och det språk som används i klassen.
  • Värdesätt tvåspråkigheten som en speciell, uppskattad förmåga
sivun alkuun