Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Kartläggning av läsutvecklingen

Kartläggning av läsutvecklingen

Individuellt stöd som mål

 

Med hjälp av observation och kartläggning av läsförmågan strävar man till att så tidigt som möjligt identifiera de barn som behöver speciellt stöd.

 

  • Med hjälp av den information kartläggningen kan ge blir individualiseringen lättare
  • Använd forskningsbaserade metoder vid kartläggning av läsförmågan
  • Utöver läs- och skrivsvårigheter kan barnet ha andra inlärningssvårigheter. I detta fall kan till exempel en psykolog eller en talterapeut tas till hjälp vid kartläggningen.

 

 

Kartlägg läsutvecklingen

Stödfrågor för kartläggning av läsutvecklingen

 

 

Källor

 

Lundberg, I. & Herrlin K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Andra upplagan. Stockholm: Natur och kultur.
sivun alkuun