Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Kartläggning av läsutvecklingen Stödfrågor för kartläggning av läsutvecklingen

Stödfrågor för kartläggning av läsutvecklingen


Dessa frågor passar att använda som stöd för kartläggning av läsutveckling hos barn i förskoleålder. Om man anser att barnet på en viss punkt har svagheter bör man fundera på hur man kan stöda barnet just på den punkten. Jämför barnets förmåga och utveckling med andra jämnåriga barn i gruppen. Observera att dessa frågor inte är ankrade vid någon speciell forskning.


Fonologisk medvetenhet

  • Hör barnet i vilket ord s-ljudet finns med, nyckel – ros – morot


Bokstavskännedom

  • Kan barnet namnen på några bokstäver?


Minnet

  • Kommer barnet till exempel ihåg namnen på andra barn, låttexter och ramsor?


Tydligt tal

  • Är barnets tal otydligt? Finns det ljudfel, byter barnet ut ett ljud mot ett annat, använder barnet egna ord?


Ordförråd

  • Har barnet namn för vanligt förekommande saker och föremål?


Begreppskännedom

  • Känner barnet till vanliga begrepp som färger, former, storlekar, tidsbegrepp och platsbegrepp


Förståelse för ord, tal och instruktioner

sivun alkuun