Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Tvåspråkiga barn och läsning

Tvåspråkiga barn och läsning

Hur inverkar tvåspråkighet på läsningen?


Tvåspråkighet är en rikedom. Tvåspråkighetens fördel för språkutvecklingen är att barnen tidigare än enspråkiga barn visar en begynnande språklig medvetenhet. Detta i sin tur har en stor betydelse för mötet med skriftspråket. Många tvåspråkiga barn blandar språken i början vilket är helt naturligt och går i stort sett över av sig själv. Tvåspråkighet är ett mycket vanligt fenomen och majoriteten av barnen i finlandssvenska skolor är just tvåspråkiga.

Det tar ungefär två år för ett barn att lära sig grunderna i ett språk, men det tar allt från fem till sju år att lära sig ett språk så bra att det ger tillgång läs- och skrivfärdighet. Läsinlärning delas ofta in i tre stadier:

  1. Förstadium till läsning
  2. Tidig läsning
  3. Flytande läsning.


Det har i undersökningar visat sig att tvåspråkiga barn har en fördel i de två första stadierna. De kan bland annat snabbare än enspråkiga barn uppfatta begrepp och språkljud samt förstå symbolfunktioner i texter. Intressant är att tvåspråkiga barn uppfattar språket på ett annat sätt än enspråkiga barn. Det har även visat sig att tvåspråkiga barn kan överföra fonologisk medvetenhet i ett språk till läsförmåga i ett annat. Tvåspråkiga barn behöver helt klart få mer övning och tid för att uppnå en flytande läsning, men då processen är färdig behärskar de läsning på två språk och har lärt sig två språksystem i stället för bara ett. Glöm inte att ett barn kanske talar ett språk flytande men läser eller skriver inte språket på samma nivå.

Hur stöda det tvåspråkiga barnets läsning i hemmet?

 

  • Läs mycket för barnet. Det ger dem ordkunskap och varierat språk.
  • Lyssna på när barnet läser och berättar
  • Föräldrarna skall använda (tala, läsa på) det språk de är mest kompetenta i. Till exempel mamma håller sig till finska och pappa håller sig till svenska. Detta hjälper barnet att skilja på de två språken. Genom att använda sitt eget modersmål kan man även bättre vägleda sitt barn.
  • Stöd språk och läskunnighet i tal, lyssnande, läsning och skrivning inom barnets båda språk
  • Värdesätt tvåspråkigheten som en speciell, uppskattad förmågaKällor


Oker-Blom, G., Sandvik, M. & Hyvönen, S. (2003). Med språket i centrum. Språkstimulans i elevgrupper med varierande bakgrund. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Wagner, Å. K. H. (2004). Generellt om språkutveckling. Ingår i TRAS – Tidig registrering av språkutveckling. Handbok om språkutveckling hos barn. (s. 22-27). Stavanger: SPF-utbildning.


sivun alkuun