Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Tips för vardagen

Tips för vardagen

Här finner du nyttiga tips och idéer för att kunna stöda barnets läsning i hemmet.

Ett barn som lär sig läsa behöver

 • en positivt inställd och tålmodig vuxen som kan stöda träningen
 • en lugn miljö där det inte finns överlopps stimulans. Teven och datorn skall vara avstängda och andra störande faktorer skall minskas.
 • uppmuntran och tacksamhet för goda försök. Läs- och skrivfel behöver inte uppmärksammas.
 • mycket tid för lästräning och repetition av uppgifter
 • ofta återkommande träningsperioder för att hålla motivationen uppe och förbättra resultaten
 • vila, tid och lek. Barnet behöver också andra aktiviteter än läsning.Ta vara på situationer i vardagen

 • Lämna skriftliga meddelanden till barnet. I meddelandet kan det finnas en uppgift och en belöning, till exempel ”Töm diskmaskinen, du får ta ett kex.”
 • Fäst lappar med ord på olika föremål, till exempel bord, stol, tavla.
 • Skaffa bokstavsmagneter till kylskåpsdörren. Låt barnet vara detektiv och komma underfund med till exempel vad det blir till efterrätt. Glass. Du kan också be barnet skriva ett meddelande.
 • Be barnet skriva butikslista och i butiken läsa upp vad som skall köpas.
 • Väck barnets intresse för läsning både i och utanför hemmet. Läs tidningsrubriker, vägskyltar, reklamer med mera. Det är belönande att läsa bekanta ord.Framåt med hjälp av den vuxna

 • Läs dagligen godnattsaga eller någon annan bok som intresserar er båda. Läsningen skall kännas trevlig även för den vuxna. Både inställningen och motivationen smittar av sig.
 • Uppmuntra barnet till läsning med hjälp av små belöningar. Till exempel för varje gång barnet läser får han eller hon ett klistermärke. För en viss mängd klistermärken får man sedan se en film.
 • Läs tevetexter högt för barnet. För att kunna läsa dem krävs flytande läsning.
 • Då barnet redan läser kan man be honom eller henne läsa korta texter eller sagor för syskon eller föräldrar.
 • Ordlekar utvecklar barnets ordförråd. Till exempel i ”Ett skepp kommer lastat” hittar man turvis på namn på bland annat djur och fordon.
 • Diskutera med barnet om allt. Såväl ordförrådet som förståelsen utvecklas.
 • Fråga barnets lärare om råd och hjälp
 • Utvecklingen är individuell – ha tålamod och håll hoppet uppe!
Källor


Bjar, L. & Liberg, C. (red.). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.

Mäki, H. (2000). Ruma ankanpoikanenko? Tietoa oppimisvaikeuksista vanhemmille. Oppimistutkimuksen keskus: Turun yliopisto.

Svensson, A-K. (2005). Språkglädje. Språklekar i förskola och skola. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

sivun alkuun