Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Om läsningen inte börjar fungera

Om läsningen inte börjar fungera

Samarbeta med läraren


Om man är orolig för barnets läsning skall man inte tveka att ta kontakt med barnets klasslärare. Klassläraren är expert på inlärning och kan därför ge goda råd. Klassläraren samarbetar med skolans speciallärare. Rätt typ av träning i ett tidigt skede förebygger svårigheter med läsning och skrivning. Läraren kan även ge tilläggsuppgifter att göra hemma. För den typen av träning passar Spel-Ett, som presenteras på denna webbportal, bra.


Kartläggning och stöd av barnets inlärning       


Barnets läsning utvecklas inte alltid enligt åldersnivå. Barnets inlärning utvärderas och stöds i samarbete med barnets föräldrar. Barnet har enligt läroplanen rätt till att få det stöd han eller hon behöver för att lära sig. Det kan handla om t.ex. stöd- eller specialundervisning. Ändringarna i lagen om grundläggande utbildning (642/2010) förstärker elevens rätt till planmässigt, tidigt och förebyggande stöd för lärande och skolgång.


Vid behov kan skolan i samarbete med en yrkesperson göra en större kartläggning över barnets inlärning. Stöd för kartläggning av barnets inlärning utanför skolan fås beroende av ort till exempel via hälsocentralen eller familjerådgivningen.


Källor


Utbildningsstyrelsen (2010) 

Ändringar i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanerna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning


 

Vad gör jag nu? Information till föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. FMLS.

sivun alkuun