Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Barnet lär sig skriva

Barnet lär sig skriva

 

Den tidiga skrivutvecklingen

 

Den tidiga skrivutvecklingen kan se ut på följande sätt. Men kom ihåg att skrivutvecklingen lika som läsutvecklingen är helt individuell.

 

  1. Det första steget i barnets skrivutveckling handlar om att skriva på låtsas. I detta skede imiterar barnet en vuxens stil och gör krumelurer som liknar bokstäver. De kan då säga att de skriver som pappa eller mamma.
  2. Snart börjar barnet avbilda symboler som de sett i omgivningen, till exempel M i McDonald’s. I samma skede börjar barnet skriva sitt eget namn, vilket klart är favoritordet.
  3. Barnet skriver som det låter. Till exempel SGOLA i stället för SKOLA. Ljudenligt skriver barnet då helt rätt.
  4. Först då barnet förstått det svenska språkets struktur kan han eller hon behärska all stavning. Det är en lång väg till detta skede.

 

Stöd skrivutvecklingen

 

Det kräver mycket resurser att skriva. Därför är det viktigt att barnet som lär sig skriva har motivationen på plats. Barnet skall redan tidigt uppmuntras till låtsasskrivning. För att barnets motivation och intresse för skrivandet skall skapas och uppehållas behövs vuxna förebilder. Föräldrar skapar en god miljö för skrivandet om de värderar skrivandet högt och bland annat skickar vykort och hälsningar, sätter upp meddelanden på kylskåpet, låter barnen vara med när butikslistan skrivs samt ofta läser högt för barnet. I hemmet skall barnets vuxna förebilder även uppmuntra barnet till att skriva och visa entusiasm för deras tidiga försök.

 

 

Källor

 

Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur.

 

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och kultur.

 

Lundberg, I. & Herrlin K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Andra upplagan. Stockholm: Natur och kultur.

 

sivun alkuun