Sijainti: Pääsivu Beskrivning av projektet LukiMat

Beskrivning av projektet LukiMat

Vad är LukiMat?

LukiMat är ett samarbetsprojekt mellan Niilo Mäki -institutet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet är att via webbtjänsten erbjuda information och metoder som stöder läs- och matematikinlärning.  

Vad består LukiMat av?

LukiMat-webbtjänsten kommer att omfatta tre områden:

Informationstjänst

Metoder för bedömning av svårigheter vid läs- och matematikinlärning

Metoder för träning av grundläggande färdigheter

 

Innehållet i LukiMat-webbtjänsten riktar sig till förskolan samt årskurserna 1 och 2 i den grundläggande utbildningen.

Information om svårigheter vid läs- och matematikinlärning samt de bedömnings- och träningsmetoder som man utvecklar kommer att finnas lätt tillgängliga på webbtjänsten. Tjänsten innehåller även ett diskussionsforum där användarna kan diskutera frågor som berör läs- och matematikinlärning samt de bedömnings- och träningsmetoder som erbjuds.  

Hur använder man webbtjänsten LukiMat?

Internetadressen till webbtjänsten är www.lukimat.fi och användning av tjänsten är gratis. Vissa delar av tjänsten kräver dock registrering.

Innehållet i LukiMat kommer stegvis att utökas och utvecklas. Användarnas kommentarer och utvecklingsförslag välkomnas så att utvecklingsarbetet kan styras enligt användarnas behov.

 

Respons per e-post kan skickas till följande adresser: lukeminen (@)lists.jyu.fi och matikka (@) lists.jyu.fi .

sivun alkuun